728 x 90

مولوی عبدالغفار نقشبندی: جلادان خامنه‌ای دست به دست هم دادند که یک مجلس نمایشی را در قالب دیدار با خامنه‌ای راه بیندازند

مولوی عبدالغفار نقشبندی
مولوی عبدالغفار نقشبندی

مولوی عبدالغفار نقشبندی:

در آستانه سالگرد فاجعه خونین زاهدان

جلادان خامنه‌ای همگی دستپاچه شدند و دست به دست هم دادند

که یک مجلس نمایشی را در قالب دیدار با خامنه‌ای به راه بیندازند

 

ای ستمگران زمان ای جلادان خامنه‌ای

شما زور و قدرت خودتان را امتحان کنید، ما جگرهای خودمان را امتحان می‌کنیم

قسم به خدا که با عزت مردن در کنار بینوایان بلوچ

بهتر است از زندگی کردن در کنار این ظالمین و جلادان خامنه‌ای

 

مولوی عبدالغفار نقشبندی- ۱۷ شهریور ۱۴۰۲:

در آستانه سالگرد فاجعه خونین زاهدان، محامی و جلادان خامنه‌ای همگی دستپاچه شدن دست به دست هم دادند، که یک مجلس نمایشی رو در قالب دیدار با خامنه‌ای به راه بیندازند.

اینها همه دست به دست هم دادند که مردم بلوچ را اغفال بکند و به دیدار قاتل فرزندان بلوچ بفرستند. چه شده؟ اکنون چه مسأله‌ای هست چرا خامنه اکنون به فکر مردم بلوچ افتاده، خامنه‌ای که گوش نمی‌دانم حرفهای مردم بلوچ، نمی‌شنید اما امروز خامنه‌ای در یافته که کلاهش پس معرکه است خامنه‌ای می‌بینید که فاتحه‌اش خوانده است، اکنون می‌خواهد که چند ملای مجهول حال را عبا و قبا بر تن بده و به مجلسش دعوت بکنه، با چندتا نخبه نما و چندتا ریش سفیدی که سر به تنشان نمی‌ارزد، آنها را به‌عنوان نمایندگان بلوچ به مجلسش دعوت بکند که از او تعریف و تمجید بکنند، مداحی بکنند، چاپلوسی بکنند توی مجلسش بهش گل و بلبل بگویند، یک سال تمام خامنه‌ای تلاش کرد، بدترین و شدیدترین فشارها رو بر پیکره بلوچستان وارد کرد، قشون و لشکرهای سرکوبگر خودش از کرمان و شهرستانها روانه خاک و دیار بلوچستان کرد، یک سال تمام خامنه‌ای بلوچستان را به خاک و خون کشید بلوچستان را امنیتی‌ترین استان کشور قرارداد، زاهدان و امنیتی‌ترین شهر کشور قرار داد، اینترنت را بست، زاهدان را رکورد دار اختلالات اینترنتی در جهان قرار داد تا در سکوت و خفقان مردم بلوچ را در زندانها به آنها تعرض بکند، شکنجه بکنه، مردم را سرکوب بکند.

اما وقتی خامنه‌ای دید که مردمی بلوچ هرگز در برابر این فشارها عقب‌نشینی نکردند وقتی خامنه‌ای دید که مردم بلوچ چشم به چشم دشمنان و جلادان دوخته فریاد می‌زنند،

ستمگر هنر آزمایی تو آن تیر آزما هم جگر آزمایی، ای ستمگران زمان ای جلادان خامنه‌ای شما زور و قدرت خودتون را امتحان کنید، ما جگرهای خودمان را امتحان می‌کنیم.

من امروز با صراحت به شما می‌گویم با دلی پر درد و آه به شما می‌گویم، تویی که امروز بار سفر بسته به دیدار خامنه‌ای می‌روی، پای روی خون جوانان ما گذاشتی، پا روی خون شهید یاسرها گذاشتید، پا روی خون شهید نائب زهیها و شهید هاشم‌زهیها و شهید ناروییها گذاشتید.

شرم کن از آه مادران شرم کن از ضجه‌های کودکان یتیمی که جلادان خامنه‌ای به آنها رحم نکردند قسم به خدا که با عزت مردن در کنار بینوایان بلوچ با شرافت زندگی کردن در کنار شهدای مظلوم بلوچ و مردن در کنار این بینوایان بهتر است از زندگی کردن در کنار این ظالمین و جلادان خامنه‌ای.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f7c0dd9a-2ce3-467d-a5e9-ad102b61cec7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات