728 x 90

موسوی تبریزی خواستار علنی شدن متن قراردادها با چین و روسیه شد

آخوند موسوی تبریزی
آخوند موسوی تبریزی

موسوی تبریزی از آخوندهای حوزه قم و یکی از جلادان دهه۶۰ در یک مصاحبه با روزنامه حکومتی آرمان در یک جنگ باندی با حمله به دولت رئیسی جلاد خواستار علنی شدن متن قراردادهای رژیم با چین و روسیه شد.

وی با اشک تمساح ریختن برای مردم ولی با نگرانی و ترس از قیام گفت: هنوز جزئیات این قرارداد‌ها منتشر نشده و افکار عمومی جامعه نمی‌داند مفاد این قرارداد‌ها چیست و [نظام] چه منافعی خواهد داشت. به همین دلیل درخواست من از دولت این است که جزئیات این قرارداد‌ها و اهداف آن را منتشر کند تا مردم جامعه بدانند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. وجود یک کلمه در چنین قرارداد‌های مهم می‌تواند سرنوشت قرارداد و منافع ملی را تغییر دهد. به همین دلیل دولت باید جزئیات این قرارداد‌ها را منتشر کند تا اهداف انعقاد چنین قرارداد‌هایی برای مردم مشخص شود.

موسوی تبریزی با اشاره به شعار نه شرقی و نه غربی رژیم افزود: نباید شرایط به شکلی رقــم بخورد کـــه ما کشور‌های غربی را کنار بگذاریم و با عناوینی مانند استکبار جهانی با آنها برخورد کنیم و در مقابل تنها با کشور‌هایی ماننــد روسیه و چین ارتباط داشته باشیم.

وی در پایان گفت: دشمنی و نداشتن رابطه باعث نمی‌شود منافع ملت را در نظر نگیریم و با قرارداد‌هایی که به سود مردم است مخالفت کنیم. واقعیت این است که هر دو کشور آمریکا و شوروی در قبل و بعد از انقلاب در ایران دخالت می‌کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a4820345-ebbf-4444-86b3-42974e7a1728"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات