728 x 90

مورگان اورتگاس: رژیم ایران دولت اصلی حامی تروریسم در جهان

مورگان اورتگاس
مورگان اورتگاس

مورگان اورتگاس؛ سخنگوی سابق وزارت‌خارجه آمریکا در رشته توئیتهایی که روز پنجشنبه ۲۴شهریور انتشار داد با اشاره به همکاریهای نزدیک اقتصادی و نظامی رژیم ایران با روسیه و جنگ جاری در اوکراین نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که دولت بایدن و اروپا تصمیم بگیرند: آیا در مبارزه با روسیه در کنار اوکراین می‌ایستند؟ یا با دولت اصلی حامی تروریسم در جهان: رژیم ایران. آنها نمی‌توانند هر دو طرف را داشته باشند».
اورتگاس در رشته توئیتهای خود با اشاره به این همکاریها و نقش آن در جنگ اوکراین نوشت: «اگر غرب توافق هسته‌یی جدید را به ایران بدهد، ایران از آن به‌عنوان کارتی برای خروج از زندان برای کمک بیشتر به روسیه استفاده خواهد کرد. آنها نفت روسیه را می‌گیرند و به‌عنوان نفت خود می‌فروشند.
توافق هسته‌یی جدید به شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت که درگیر در این طرح هستند، مصونیت از جانب تحریم‌ها می‌دهد».
وی هم‌چنین با اشاره به صدور پهپادهای نظامی از سوی رژیم ایران برای روسیه و کاربرد آنها در جنگ اوکراین اضافه کرد: «ایران صدها پهپاد نظامی به روسیه فرستاده است که در خط مقدم اوکراین قرار گرفته‌اند.
نکته اینجاست: به لطف جو بایدن و سیاست اروپا، این انتقال تسلیحات طبق قوانین بین‌المللی قانونی است.
شورای امنیت سازمان ملل در ابتدا فروش تسلیحات متعارف از ایران را در دهه۲۰۰۰ ممنوع کرد، اما برجام این ممنوعیت را در اکتبر ۲۰۲۰ منقضی کرد و چندین بار ایران ممنوعیت صادرات را نقض کرد.
ایالات متحده، فرانسه، آلمان یا انگلستان همگی می‌توانند با لغو تحریم‌های سازمان ملل، این انتقال تسلیحات را غیرقانونی کنند، اما هم‌چنان از این امر امتناع می‌کنند. آنها با وجود این‌که ایران تمام بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده است، امتناع می‌کنند.
قربانیان مردم اوکراین هستند که مورد حمله تسلیحات ایرانی قرار می‌گیرند، در حالی که غرب به آن نگاه می‌کند و از اقدام خودداری می‌کند. این همان چیزی است که به آن بزدلی و مماشات می‌گویند.
زمان آن فرا رسیده است که دولت بایدن و اروپا تصمیم بگیرند: آیا در مبارزه با روسیه در کنار اوکراین می‌ایستند؟ یا با دولت اصلی حامی تروریسم در جهان: رژیم ایران. آنها نمی‌توانند هر دو طرف را داشته باشند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1a988c02-252d-4101-ae21-a7e4d0c776c6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات