728 x 90

موج دوم ویروس کرونا در زندان زاهدان

موج دوم ویروس کرونا در زندان زاهدان
موج دوم ویروس کرونا در زندان زاهدان

سایت فعالین حقوق‌بشر دوشنبه ۲۶خرداد گزارش داد که موج دوم ویروس کرونا ، زندان مرکزی زاهدان را فراگرفته و تا به‌حال دهها نفر از بندهای ۲، ۷ و ۸زندان مرکزی زاهدان به این بیماری مبتلا شده‌اند. در یکی از سلولهای بند ۷زندان زاهدان که ۱۷ زندانی در آن محبوس بودند همگی آنها به کرونا مبتلا شده‌اند.

اسامی تعدادی از زندانیان بند ۷ که به کرونا مبتلا شده‌اند عبارت است از: محمود ریگی، ادریس ریگی و شکور کیخواه از بند ۸ زندان مرکزی زاهدان

هم‌چنین زندانی سیاسی بلوچ یحیی گْمشادزهی به کرونا مبتلا شده است.