728 x 90

ممانعت دژخیمان زندان ارومیه از معالجه زندانی سیاسی محمد نظری

زندانی سیاسی محمد نظری
زندانی سیاسی محمد نظری

وضعیت جسمی زندانی سیاسی محمد نظری به‌دنبال ممانعت دژخیمان زندان ارومیه از معالجه وی در بیمارستان وخیم شده است.

به گفته یکی از نزدیکان وی «در نتیجه اعتصاب‌غذای ۹۹روزه‌ محمد نظری، تومور مشکوک در معده‌اش دیده شده اما تاکنون مسئولان زندان ارومیه اجازه معالجه را به وی نداده‌اند». این در حالی است که به‌گفته وکیل وی حال این زندانی سیاسی وخیم می‌باشد.

محمد نظری از نهم خرداد ۷۳ تاکنون به مدت بیش از ۲۵سال در زندان به‌سر می‌برد. وی در تابستان سال ۹۶ در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان به مدت ۹۹روز در اعتصاب غذا بود.