728 x 90

ممانعت از ملاقات خانواده زندانی سیاسی حمیدرضا امینی با وی در سی‌امین روز اعتصاب غذا

زندانی سیاسی حمیدرضا امینی
زندانی سیاسی حمیدرضا امینی

دژخیمان  زندان تهران بزرگ از ملاقات خانواده  زندانی سیاسی حمیدرضا امینی با وی جلوگیری کردند.

صبح روز سه‌شنبه ۱۴فروردین 97؛ با وجود در دست داشتن نامه از سوی بی‌دادگاه رژیم مأموران زندان تهران بزرگ به بهانه مرخصی گردانندگان زندان؛ از ملاقات خانواده حمیدرضا امینی با وی ممانعت به‌عمل آوردند.

حمیدرضا امینی روز ۶فروردین‌ماه با وضع جسمی وخیم و در حالیکه با ویلچر جابه‌جا می‌شد از بیمارستان به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن تاریخ هیچ ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود نداشته است. این در وضعیتی است که وی یک ماه است در اعتراض به انتقال به زندان تهران بزرگ در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات