728 x 90

مقصر کیست؟

در حالی‌که خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر اجرای نمایش ۲۲بهمن و انتخابات، وجود ویروس کرونا را انکار کرده و صدها نفر را قربانی کردند، وقیحانه مقصر را در بیرون نظام نشان می‌دهند.

آخوند روحانی ۶اسفند ۹۸: «حالا دشمنان ما همیشه می‌خواهند برای ما فشار و مشکلات و بعضی از حوادث هم هست که در اختیار ما نیست به‌هرحال پیش می‌آید».

حتی پاسدار جنایتکار حسین سلامی برای لاپوشانی پنهان‌کاریهای مجرمانه، به‌نحو مضحکی مدعی شد کرونا محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکاست و گفت امروز کشور درگیر یک نبرد بیولوژیک است.

در این میان شبکه پاسداران جهت پوشاندن جنایت ماهان ایر که حاضر نشدند پرواز به چین را قطع کند و برای گم‌کردن رد خامنه‌ای که برای رونق نمایش انتخابات مانع قرنطینه قم شد، آمریکا را مقصر دانست.

خامنه‌ای بعد از نمایش انتخابات، وقیحانه از مردم قم تشکر کرد که توجهی به شایعه ویروس کرونا نکردند.

خامنه‌ای ۴اسفند ۹۸: «با این‌که آنها مرکز این کار بودند اول اسم آنها آورده شد در انتخابات یکی از شلوغ‌ترین حوزه‌های انتخابی حوزه‌های قم بود».

اما مقصر اصلی از نظر وزیر بهداشت، مردمند. به همین خاطر پیشاپیش یادآوری و تهدید کرد که علت طولانی شدن بیماری در ماههای بعد هم این است که مردم پیامهای ما را جدی نگرفتند.

نمکی ۵اسفند ۹۸: «در غیراینصورت گرفتار مدت طولانی با این بیماری خواهیم بود و این هم ظلم به مردم و هم ظلم است به خود کسی که این پیامها را جدی نمی‌گیرد».