728 x 90

مقام اوکراینی رژیم ایران را متهم به پنهان‌کاری عامدانه کرد

گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین
گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین

گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین روز پنجشنبه ۲۶فروردین، ضمن متهم کردن رژیم ایران به پنهان‌کاری عامدانه اعلام کرد که کشورش از رژیم ایران خواسته اطلاعات محرمانه مربوط به ده نفری را که متهم به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند، در اختیار کی‌یف قرار دهد.
معاون دادستان کل اوکراین، سران رژیم ایران را به پنهان‌سازی عامدانه ابعاد این جنایت هولناک متهم کرده و هشدار داد که اوکراین از ابزارهای قانونی برای برقراری عدالت برخوردار بوده و قطعاً از آنها استفاده خواهد کرد.
مامدوف در ادامه افزود، بار دیگر اوکراین فقط توانسته است از طریق رسانه‌ها به موضوعاتی در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری تهران-‌کی‌یف دست بیابد، اما این اطلاعات در چهارچوب مذاکرات رسمی پنهان شده است.