728 x 90

معمای واکسن و اعتراف به تجارت با جان انسان‌ها

واکسن کرونا
واکسن کرونا

۳ماه پس از فرمان ممنوعیت ورود واکسن توسط خامنه‌ای و سیر تصاعدی آمار قربانیان، آخوند روحانی به شرکتهای خصوصی برای تهیه واکسن روسی فراخوان داد.

روز دوشنبه ۱۶فروردین روزنامه حکومتی جهان صنعت در مطلبی با عنوان «معمای واکسن» ضمن اعتراف به آثار مخرب سیاست ممنوعیت واکسن، از قول یکی از دست‌اندرکاران ورود دارو نوشت:

«دولت فراخوان تهیه واکسن روسی را داد که رد گم‌کنی کند و واکسن‌هایی که خودش وارد کرده را به مردم بفروشد. چه‌بسا اگر ارز نیمایی از بین برود، ناصر خسرویی هم دیگر وجود نخواهد داشت و تمام داروهای ناصرخسرو در داروخانه‌ها با همان قیمت هنگفت به فروش می‌رود. چه‌بسا امروزه تمام داروها از شبکه درمان به سمت ناصرخسرو نشت می‌کند.»

جهان صنعت در ادامه ضمن اشاره به فرجام تجارت دارو [بخوانید تجارت با جان انسان‌ها] روی جامعه و این‌که «تورم ۱۰۰برابر می‌شود» نوشت:

در این حالت «تنها قشر ثروتمند جامعه توانایی مالی خرید واکسن را خواهند داشت و عمق شکاف طبقاتی در جامعه بیش از قبل می‌شود. به همین دلیل است که وزارت بهداشت این امر را با ملایمت انجام می‌دهد».