728 x 90

معاون پیشین وزارت ارتباطات رژیم: طرح صیانت به‌معنی خداحافظی با اینترنت!

طرح صیانت از کاربران
طرح صیانت از کاربران

امیر ناظمی معاون پیشین وزارت ارتباطات رژیم روز یکشنبه ۱۵ اسفند به ایجاد محدودیت و سانسور در رژیم اعتراف کرد و گفت: طرح صیانت به‌معنی خداحافظی با اینترنت است.

وی افزود: اگر شخصی کوچکترین آشنایی با قوانین و مقررات داشته باشد می‌داند که این طرح به‌دنبال قانون‌مند کردن فضای مجازی نیست.

ناظمی در ادامه مقایسه با سایر کشورها را رد کرد و گفت: حمایت و حفاظت از حقوق کاربران در جهان معنای دیگری دارد و طرح‌هایی که در جهان با این هدف تدوین و اجرا شدند مانند "طرح مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا" هیچگونه شباهتی با طرحی که در ایران در حال بررسی و تصویب است، ندارد.

وی در ادامه به پیامدهای این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح شرکت‌های فعال را مقابل مردم قرار می‌دهد و در نهایت منجر به کاهش اعتماد بین مردم و شرکتها می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/44369d0d-95cb-483b-acdd-48b60e0d3496"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات