728 x 90

مطهری نیا: برجام امروز دامی برای پوشش دادن بسیاری از مسائل افکار عمومی است

سرنوشت برجام در هاله‌ای از ابهام
سرنوشت برجام در هاله‌ای از ابهام

مطهری‌نیا از تحلیلگران حکومتی با اذعان به واقعیت تعادل‌قوای به‌کلی نابرابر در مذاکرات هسته‌یی با نعل وارونه به بن‌بست مرگباری که نظام در آن گرفتار شده است اعتراف کرد.

مطهری نیا گفت: تیم مذاکره‌کننده بر آن است که با پیش‌شرط‌هایی برای بازگشت به برجام مانند برداشتن همه تحریم‌ها و نه‌فقط تحریم‌های اصلی، راستی‌آزمایی این کار و گرفتن تعهد از آمریکا در جهت عدم خروج از برجام و عمل به تعهدات خود، مذاکرات را به سرانجام برساند. این در حالی است که پیش از این (نظام) برجام را یک توافق بد و ترکمان‌چای می‌دانست و برگشت به این توافق هزینه‌آور است و امکان پذیرش این شروط نزدیک به صفر است. به این دلیل که اگر این شروط را پایتخت‌های بزرگ جهان بپذیرند یعنی تمام قدرت خود را به تهران تفویض می‌کنند. این امر حتی از انتظارات آرمان‌گرایانه دور است...

. . چرا که هر گونه پذیرش ایران در برجام و هر گونه پذیرش آمریکا در برجام، انتهای راه اصطکاک ایران و آمریکا نیست و این اصطکاک ممکن است از پرونده هسته‌یی به پرونده‌های دیگر انتقال پیدا کند. ایران عقب‌نشینی کند و از مواضع خود عدول کند طرف مقابل در پرونده‌های دیگر فشار بیشتری می‌آورد.

وی با اعتراف به ناکارآمدی نظام درمانده افزود: این پرسش معنادار وجود دارد که آیا تمام بحرانهای موجود در حوزه‌های مختلف از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ابر بحرانی نظیر آب یک‌تنه متوجه تحریم‌های ایالت متحده آمریکا علیه ایران است؟ از منظر کارشناسی باید اعتراف کرد که تحریم‌ها مؤثر است، ولی میزان تأثیر آنها از ۱۰۰ واحد اثر ۲۰ تا ۲۵واحد اثر ارزیابی می‌شود و ۷۵واحد اثرگذار در بحرانها متوجه فقدان تدبیر و سوء مدیریت و ضعفهای داخلی است. لذا باید گفت برجام امروز دامی برای پوشش دادن بسیاری از این مسائل افکار عمومی است.(‌روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۰آذر).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات