728 x 90

مشروعیت دادن به فقر، زباله‌گردی و کارتن‌خوابی با پخش تصاویری از کشورهای غربی در صدا و سیمای رژیم

پدیده گورخوابی در ایران
پدیده گورخوابی در ایران

پدیده‌های شوم گورخوابی، کارتن‌خوابی و حالا هم اتوبوس خوابی در حاکمیت آخوندی که هم‌چنان با عناوین مختلف ادامه دارد و رو به افزایش است سران دزد و غارتگر نظام تلاش می‌کنند به‌عنوان یک سبک زندگی «در کشورهای غربی» به آن مشروعیت ببخشند و از طریق «صدا وسیما» همین نظام فاسد هم «به آن دامن بزند!»...

روزنامه حکومتی رسالت با مطلبی به‌عنوان، نگاهی دیگر به پدیده اتوبوس خوابی با هشدار به پیامدها تبعات اجتماعی آن نوشت: گورخوابی، کارتن‌خوابی و حالا هم اتوبوس خوابی، پدیده‌هایی که در شأن هیچ انسانی نیست و نمی‌توان به بهانه معتاد بودن یا فقیر بودن فرد، او را لایق چنین زندگی ذلیلانه‌ای دانست. این پدیده‌ها ناشی از معضلات اجتماعی هستند که معضلات نیز در بیش از ۹۰درصد از چیستی آنها ریشه اقتصادی دارد. اعتیاد، بیکاری، فقر و دستفروشی ناشی از اقتصاد ضعیف یا متلاشی‌شده افراد یا خانواده‌هاست...
... سیاست‌گذار یا مقام مسئول (؟!) در شهرداری یا دولت در اولین ذهنیتی که برای مخاطب می‌سازد، ارائه تصاویری از فقر، زباله‌گردی و کارتن‌خوابی در کشورهای غربی است و صدا و سیما نیز به آن دامن می‌زند! آیا این پاسخی برای مردمی است که گرفتار این پدیده‌ها هستند و در ایران زندگی می‌کنند!؟ آیا الگوی ما در ابعاد مختلف باید غرب باشد؟
... افزایش این پدیده‌ها زنگ هشداری است که باید جدی گرفته شود. (روزنامه حکومتی رسالت ۲۱دی). .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6e50953b-6608-43bd-a467-926ba30115a1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات