728 x 90

مسدود شدن متروی مسیر تهران-کرج توسط مردم

تهران.متروی مسیر تهران-کرج توسط مردم مسدود شد
تهران.متروی مسیر تهران-کرج توسط مردم مسدود شد

روز چهارشنبه 26اردیبهشت 97 قطار متروی ارگ سبز خراب شد و مردم را وسط راه پیاده کرد. مردم و مسافران در اعتراض به این وضعیت متروی مسیر تهران-کرج را بستند. متروی مسیر تهران - کرج از ساعت شش صبح خراب شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات