728 x 90

مردم‌سالاری: تا به امروز چیزی جز شعار هرگز به چشم خود ندیده‌ایم و به گوش خود نشنیده‌ایم

ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی

راه عبور از بحران از دل وعده نمی‌گذرد، عنوان روزنامه حکومتی مردم‌سالاری است که با اعتراف به مافیای غارت و چپاول آخوندی که حتی حقوق معوقه اقشار مختلف را هم نمی‌دهد و صرفاً به وعده و وعیدهای پوشالی به آنها بسنده کرده است، اذعان می‌کند.

مردم‌سالاری نوشت:... حکایت این روزهای معلمان ایران، حکایت زخمی کاریست که دوباره دهان باز کرده و دلها را ریش نموده است. معلم بمانند کارگر، کارگر بمانند پرستار و پرستار بمانند بازنشسته و... حکایت غریبی است که شرح این مصیبت را همگی می‌دانیم. چشم به عنایت دولت رانتینری دارند که حق و حقوق معوقه‌شان را بپردازد. بماند که تاکنون جز وعده، چیزی نصیبشان نگردیده است. .
دولت در این سرزمین نه تنها کوچک نشد، بلکه همواره در قامت و هیبت موجودی عظیم‌الجثه ظاهر گردید که هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود. از خصوصی‌سازی نیز تا به امروز چیزی جز شعار هرگز به‌چشم خود ندیده‌ایم و به‌گوش خود نشنیده‌ایم.
حال که این دولت، در برآورده‌سازی خواسته‌های همین نیروهای خود نیز درمانده، ملول و سرگردان گشته، بهتر است که با خود بیاندیشد آیا بهتر نبوده و نیست که به‌جای وعده‌های محقق نگردیده به معلمان، کارگران، پرستاران و... اندکی نیک بیندیشد که راه عبور از بحران نه از دل وعده و وعید می‌گذرد، ... و نه از برخورد قهرآمیز و نگاه امنیت‌محور نسبت به تجمعات صنفی اقشار مختلف جامعه است. (روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۱۷فروردین). .

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/287a15b0-ba54-4f41-93b7-953f165c67fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات