728 x 90

مراجعه مردم به قصابی‌ها برای خرید استخوان و موارد دور ریز

مراجعه به قصابی
مراجعه به قصابی

روزنامهٔ حکومتی اقتصاد پویا به تاریخ ۲۵دی در گزارشی تکان‌دهنده دربارهٔ شدت فقر در ایران آخوندزده نوشت: بسیاری از گزارشهای منتشر شده از وضعیت معیشتی مردم نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مردم توانایی خرید انواع گوشت و مرغ را ندارند و به‌گفته صاحبان بســیاری از قصابیها و مراکز فروش مواد پروتئینی، بیشتر مراجعات مردم جهت خرید استخوانها و سایر موارد دور ریز اســت که این وضع در شهرها و نقاط محروم کشور بیشتر از کلان‌شهرهاست. این شــرایط سخت و اسف‌بار برای مردمانی که بر روی سرزمینی از انواع معادن غنی نفت و گاز، معادن فلزات مختلف و سایر مواهب خدا دادی هستند بسیار زجر آور و دردآور است.

این روزنامهٔ حکومتی به شیادی سران رژیم هم اشاره کرد و با طعنه نوشت: «از مسئولان نظام انتظار می‌رود که غیر از خوردن یک وعده اشکنه در روز و یا لنگ پوشیدن، راه‌کار قابل اجرای دیگری بدهند تا مردم بتوانند زیر بار این همه فقر و گرسنگی دوام بیاورند!».

 

در این گزارش آمده است: در حقیقت سطح و مرتبه زندگی کارگران و حداقلی بگیران با کشورهای بسیار فقیر قاره آفریقا برابری کند و این میزان از دستمزد موجب شده تا سرپرستان خانوارهایی که مشاغل خود را از دست داده‌اند و یا شغلی ندارند حتی به حقوق‌هایی کمتر از دستمزد قانون کار تن بدهند. وجود مشکلات معیشــتی و نبود امنیت حداقلی اقتصادی و اجتماعی موجب می‌شــود تا این افراد با شــرکت در تجمعات به‌دنبال خواسته‌های خود باشند. همواره در تاریخ این سرزمین و دیگر ملتها شــاهد بودیم که بحران فقر و گرسنگی هیچ‌یک از انواع ایدئولوژیها را برنمی‌تابد و از مسئولان و تصمیم‌گیران نظام انتظار می‌رود که غیر از خوردن یک وعده اشکنه در روز و یا لنگ پوشیدن، راه‌کار قابل اجرای دیگری بدهند تا مردم بتوانند زیر بار این همه فقر و گرسنگی دوام بیاورند و تاب آوری بیشتری داشته باشند.

با نگاهی اجمالی و بررســی میدانی در خصوص وضعیت تورم و گرانی کالاها و خدمات در سطح شهرها در می‌یابیم که نرخ تورم بعضاً به بیش از ۶۰درصد رسیده است و این رقم در تاب‌آوری خانوارهای قشر محروم و ضعیف جامعه به نسبت درآمد بیش از این ارقام ملموس است و در حقیقت به نسبت تقسیم‌بندی دهک‌های جامعه، بیش از هفت دهک از مردم کشــور و چیزی حدود ۶۰میلیون نفر در شرایط سخت و دشــوار قرار دارند و این گرانی‌ها تاثیرات مخربی بر زندگی آنها دارد. در این شرایط فعالان بازار نیز به مانند مصرف‌کنندگان سردرگم شــده و از اوضاع کنونی اقتصاد بسیار نگران هستند چرا که در بسیاری از بازارها مرجع و منشاء افزایش قیمتها بر اساس نرخ دلار تعیین می‌گردد ولی در مواقعی که نرخ ارز کاهشی می‌شود، نه تنها قیمت اجناس کاهش نمی‌یابد بلکه هم‌چنان روند صعودی خــود را ادامه می‌دهد و در این شرایط همه‌ٔ ارگانهای دخیل در موضوع گرانی یکدیگر را متهم می‌کنند. هم‌چنین دولت هم به‌رغم وجود مشکلات بزرگی مثل شیوع ویروس کرونا، تعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری کارگران، تحریم و توقف و یا کاهش صــادرات نفتی و غیرنفتی و... صحبت از موفقیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم را در بوق و کرنا می‌کند در صورتی که واقعیت این‌گونه نیست!.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f2a3310c-e7d4-4633-8edb-e7f66d9f2205"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات