728 x 90

محکومیت کارگزاران بانک مرکزی دوران روحانی توسط قضاییه

بانک مرکزی
بانک مرکزی

در جریان جنگ و تسویه حساب‌های باندی، قضاییه خامنه‌ای سیف رئیس بانک مرکزی زمان آخوند روحانی را به ۱۰سال و احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را به ۸سال زندان محکوم کرد.

سخنگوی قضاییه رژیم در کنار این دو مهره باند مغلوب برای چند نفر دیگر از کارگزاران حکومتی در بانک مرکزی در دوران آخوند روحانی احکام محکومیت صادر کرد.

بنا به‌گفته سخنگوی قضاییه رژیم میثم خدایی کارمند نهاد ریاست‌جمهوری و رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی رژ‌یم به ۱۲سال زندان و سالار آقاخانی را که متهم به پرداخت رشوه به میثم خدایی و رسول سجاد هست را به ۱۳سال زندان محکوم شدند.(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۴مهر)

این احکام قضاییه آخوندی در مورد عناصر باند مغلوب نشان از تشدید جنگ باندهای درونی رژیم بعد از روی کارآوردن آخوند رئیسی جلاد توسط خامنه‌ای است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0f796a91-c889-44d7-a090-3fa647959141"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات