728 x 90

محمود الهباش: رژیم ایران می‌خواهد از آرمان فلسطین در جهت منافع و طرح و برنامه‌های خاص خودش استفاده کند

محمود الهباش
محمود الهباش

به گزارش العربیه ۱۴خرداد دکتر محمود الهباش مشاور رئیس دولت فلسطین درباره صحبت‌های روز دوشنبه خامنه‌ای بر سر قبر خمینی دجال گفت: رژیم ایران می‌خواهد از آرمان فلسطین در جهت منافع و طرح و برنامه‌های خاص خودش استفاده کند. قربانی کردن مردم فلسطین و ریختن خون آنها به نفع رژیم ایران است. به نفع کسانی است که خواستار تجارت با خون مردم فلسطین هستند و به‌صورت واضح می‌گویم که بعد از صحبت‌های ولی‌فقیه رژیم ایران جایی برای حرفهای خوش‌خیالانه نیست.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ab0bd8bd-4074-43c8-b26a-b55d07a91923"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات