728 x 90

مجلس آخوندی و وحشت از پیامدهای اعتراضات!

مجلس آخوندی
مجلس آخوندی

جلسه روز یکشنبه ۱۶شهریور مجلس آخوندی شاهد ترس و وحشت رژیم از پیآمد اعتراضات مردمی و بحران معیشتی و بیکاری و نیز کشتار کولبران زحمت‌کشی بود که در حین کار و تلاش برای تأمین زندگی خود، با تیراندازی پاسدران ولایت خامنه‌ای مواجه می‌شوند.

حسین‌پور: «بیکاری و درد و گرسنگی بیداد می‌کند مگر راه چاره دیگری برای تأمین حداقل معیشت زندگی وجود دارد؟ واقعاً این موضوع کولبری یک مسأله‌ای شده که تکرار هم می‌شود طرح‌های موردی موقت انجام می‌شود تا حدی تخفیف پیدا می‌کند دوباره باز ما شاهد مسأله هستیم

جناب آقای دکتر روحانی زمانی که از مردم مرزدار کرد رأی می‌گرفتید بیانیه ۱۰ ماده‌ای صادر می‌کردید تا صندوق آرای خود را پر کنید حالا در جواب خوبیهای این مردم مرزها را بستید بازارچه‌های مرزی را تعطیل کردید جوانان کولبر را به گلوله می‌بندید و به خاک و خون کشید آیا این بود وعده‌های شما؟»

سعادتی: «آقای روحانی یادتان می‌آید بازار خودرو در بدو انتخاب جنابعالی چه شرایطی و قیمتی داشت و الآن چگونه؟

یادتان می‌آید بازار مسکن چه شرایطی داشت و الآن چگونه؟ یادتان می‌آید قدرت خرید مردم چگونه و اکنون چگونه؟ من امیدوارم به پاسخ هشتاد میلیون مردم جواب بدهید و در مجلس حضور پیدا کنید».

صباغیان: «همه ما رفتیم حوزه انتخابیه دغدغه‌های مردم را دیدیم دغدغه‌های مردم امروز یک چیز بیشتر نیست و اون گرانی است مشکلات گرانی و بدتر از آن نبود نظارت ماشین گرانی را به حرکت در آورده و مردم به‌ویژه اقشار ضعیف را در زیر چرخ های خود له می‌کند و گویی ما به تماشا نشسته‌ایم».