728 x 90

مجروح شدن ۴کولبر توسط پاسداران جنایت‌پیشه در مرز نوسود

کولبران کرد
کولبران کرد

پاسداران جنایت‌پیشه روز گذشته ۳۱شهریور به جمعی از کولبران در مرز نوسود حمله کردند و ۴تن از آنها را با شلیک گلوله مجروح کردند. دو تن از این هموطنان نامدار و هدایت نام دارند.

خاطرنشان می‌شود طی شش ماه نخست سال جاری ۱۴۳تن از کولبران در کردستان توسط پاسداران جنایتکار کشته و مجروح شده‌اند.