728 x 90

مجروح شدن ۲کولبر توسط پاسداران جنایت‌پیشه در مرز نوسود و سردشت

کولبران زحمتکش
کولبران زحمتکش

پاسداران جنایت‌پیشه با شلیک به جمعی از کولبران در مرزهای نوسود و سردشت دو کولبر را مجروح کردند. یکی از کولبران که روز شنبه در مرز سردشت از ناحیه دست چپ به‌شدت مجروح شد رحمت امینی نام داشت.

یک کولبر نیز به نام کمال میرزایی روز جمعه با شلیک پاسداران در مرز نوسود به‌شدت مجروح شد. (سایت کردپا ۲۰مهر۹۹)