728 x 90

مایک پنس: ما قاطعانه در برابر رژیم ایران خواهیم ایستاد تا رفتار خود را تغییر دهد

مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا

مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس‌ نیوز درباره خطر جنگ با رژیم ایران گفت‌: اعمالی که دونالد ترامپ طی هفته گذشته انجام داده است تماماً در همسویی با اعتقاد ماست. تا زمانی که رژیم ایران شیوه‌های خود را تغییر دهد، تا زمانی که رژیم ایران دست از حمایت خود از حزب‌الله و سازمانهای تروریستی در منطقه بردارد و در مکانهایی مانند یمن و سایر نقاط، کاشتن بذر خشونت را متوقف کند ما هم‌چنان قاطعانه در برابر آن با اتحادی بواقع جدید در سراسر منطقه خواهیم ایستاد.