728 x 90

مارا کارلین: اقدامات تجاوزکارانه و غیرمسئولانه رژیم ایران امنیت و ثبات را تضعیف کرد

مارا کارلین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژی
مارا کارلین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژی

مارا کارلین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژی در گفتگویی که سایت انستیتوی خاورمیانه روز چهارشنبه سوم خرداد آنرا منتشر کرد گفت: «اقدامات تجاوزکارانه و غیرمسئولانه رژیم ایران امنیت و ثبات را تضعیف کرد و ما می‌خواهیم هر چه در توان داریم در کنار شرکایمان در منطقه و در کنار متحدانمان در سراسر جهان انجام دهیم تا در برابر این اقدامات بازدارندگی ایجاد کنیم».
وی در این گفتگو در پاسخ به سؤالی پیرامون حملات نیروهای نیابتی رژیم ایران به نیروهای آمریکایی و پاسخ آمریکا گفت: «ما این حملات را بسیار جدی می‌گیریم اعم از این‌که موفقیت‌آمیز باشند یا نباشند. و ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیروهای ما تجهیزات و آموزش و تاکتیکها و فرآیندها را در اختیار داشته باشند تا بتوانند به این حملات پاسخ بدهند. شما شاید به یاد داشته باشید که ما در اواخر ماه مارس شاهد سلسله‌ای از این حملات بودیم و ما بسیار سریع پاسخ دادیم که فکر می‌کنم حدود ۱۲ساعت بعد از آن بود. ما معتقدیم که رژیم ایران با این کار پیام ما را شنید. ما نمونه‌هایی دیده‌ایم و شما برخی را برشمردید که رفتار و اقدامات تجاوزکارانه و غیرمسئولانه رژیم ایران امنیت و ثبات را تضعیف کرد و ما می‌خواهیم هر چه در توان داریم در کنار شرکایمان در منطقه و در کنار متحدانمان در سراسر جهان انجام دهیم تا در برابر این اقدامات بازدارندگی ایجاد کنیم».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/622a7ce3-45a8-4844-9c70-59b978fa6ede"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات