728 x 90

لایحه‌ای برای دزدی

آخوند رئیسی لایحه‌ٔ بودجه‌ٔ ۱۴۰۱ را به مجلس رژیم برد؛ اما این لایحه چیست؟

رسانه‌های حکومتی این لایحه را با عناوینی مانند بودجهٔ ریاضتی ۱۴۰۱، بودجه‌ٔ تورم‌زا، انقباضی برای مردم، انبساطی برای نهادها، نام‌گذاری کرده‌اند.

خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی با اعتراف به این‌که تورم به ۵۰درصد رسیده نوشت: «این بودجه سرکوب حقوق به زیان حداقل‌بگیرها است. دولت، در شرایطی که نرخ رسمی تورم به بیشتر از ۴۰درصد در سال جاری رسیده، میزان افزایش حقوق‌ها را (تنها) به‌متوسط ۱۰درصد تعیین کرده است».

واقعیت چیست؟ کالاهای اساسی بیش‌ از ۱۶۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. خط فقر از ۱۱میلیون گذشت، حداقل حقوق حتی یک‌سوم خط فقر هم نمی‌شود و این در حالی‌ست که هنوز ابر تورم سال آینده از راه نرسیده، حال به اقشاری فکر کنید که همین امسال هم نتوانستند تراز مناسبی میان مخارجشان و درآمدشان اینجا کنند.

خبرگزاری حکومتی ایلنا در ادامهٔ گزارش خود به افزایش نجومی حقوق کارگزاران حکومتی و قضات جلاد قضاییهٔ خامنه‌ای اعتراف کرد و نوشت: «این وضعیت «در حالی است که دولت سقف حقوق قضات را افزایش داده»؛ آن هم در شرایطی که «در ۹ماهه ابتدای سال، بیشترین حقوق‌ها در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به ترتیب ۱۸۴میلیون تومان، ۲۸۴میلیون تومان (۶۲ برابر حداقل حقوق کارگر و کارمند) و ۸۲میلیون تومان بوده است»!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dfc055f3-8dca-47e0-a158-971cea2fd786"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات