728 x 90

لاتریبون فرانسه: مجاهدین خلق ایران در تمام شهرها واحد های مقاومت را شکل داده است

قیام با کانونهای شورشی
قیام با کانونهای شورشی
  • لاتریبون -فرانسه:
  • رژیم ایران: «اگر ملت قیام کند ما را به دریا خواهند ریخت!»
  • «یک تشکل سازمان‌یافته با عملیات شورشی» مجاهدین خلق ایران در تمام شهرها واحد های مقاومت را شکل داده است.
  • آنها زیرساختهای نیروهای امنیتی، وزارت کشور، ساختمانهای قوه قضاییه و مراکز مذهبی رژیم را هدف قرار داده و پوسترهای خامنه‌ای و سلیمانی را به آتش می‌کشند.
  • واحدهای مقاومت مجاهدین از ابتدای امسال دهها عملیات در تهران، مشهد، اصفهان، قم شیراز، کرج و شهرهای دیگر انجام داده‌اند. اینها پاسخی به کشتار وحشیانه ۱۵۰۰نفر در تظاهرات آبان ۹۸ است.
  • جنبش مجاهدین پنجاه سال است در مقابل هر نوع دیکتاتوری از رژیم سلطنتی پهلوی تا جمهوری اسلامی ایستاده است.

لاتریبون فرانسه ۲۲مرداد نوشت: تحلیل دقیق از رژیم ملاها در ایران از درون سیستم آنها بیرون میاید. تا وقتی تنش در ایران بالاست و اینده رژیم مبهم؛ باید تحولات سیاسی این کشور را با دقت بسیار پی‌گیری کرد.

جواد آملی امام جمعه قبلی شهر قم گفت: "باید مواظب بود اگر ملت قیام کند مردم ما را به دریا خواهند ریخت. خیلی‌ها قبلاً فرار کردند یا جایی را برای گریز پیدا کردند اما ما هیچ جایی نداریم که ما را نجات دهد".

آنچه که واقعاً و دقیقاً در سیاسیون فعلی در جریان است: تضادهای اساسی در بالاترین طیف رژیم در ایران. ما در اینجا در معرض تبلیغات رژیم نیستیم بلکه تضادهای عمیق و شدید داخلی این رژیم را جلو چشم خود داریم. در میان تضادها و اختلافات بین قدرتمندان حاکم، یک سازماندهی جدید بر علیه رژیم برآمده از مردم، به‌وجود آمده: "واحدها. کانون‌های مقاومت".

علی خامنه‌ای به نفوذ و نقش داخلی و خارجی مجاهدین خلق ایران اذعان دارد. پنجاه سال است که این جنبش در مقابل هر نوع دیکتاتوری از رژیم سلطنتی پهلوی تا جمهوری اسلامی ایستاده است. مجاهدین خلق ایران مهمترین جنبش در شورای مقاومت ایران تصمیم گرفته از داخل ایران به رژیم فشار بیاورد. در تمام شهرها واحدهای مقاومت را شکل داده است. اینها پاسخی به کشتار وحشیانه ۱۵۰۰نفر در تظاهرات آخر سال۲۰۱۹ (آبان ۹۸) است. از ابتدای سال۲۰۲۰ عملیات زیادی توسط این واحدها انجام شده است.

لاتریبون زیر عنوان «یک تشکل سازمان‌یافته با عملیات شورشی» می‌نویسد: نحوه کار آنها ساده است. آنها در شب قسمتی از ساختمان مراکز رسمی را تخریب می‌کنند. از ابتدای امسال دهها مورد در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، قم، شیراز، کرج و شهرهای دیگر انجام شده است.

نشانه گرفتن این زیرساختها: اداره پلیس امنیتی، وزارت کشور، ساختمانهای قوه قضاییه و ادارات مراکز مذهبی نمادین است هم‌چنین باید به آتش زدن پوسترهای خامنه‌ای یا سلیمانی هم اشاره کرد.

باید تظاهرات متعدد دیگر که توسط خود کارگران انجام می‌گیرد را هم اضافه کرد. از ماه اوت در صنایع نفت و گاز تظاهراتی برپاست . هزاران کارگر در این تظاهرات شرکت دارند. خواسته‌های آنان بیشتر در مورد قراردادهای کاری و باز پرداخت ماهها حقوق معوقه است.

شکاف در ایران روز بروز بیشتر می‌شود. شکاف در اعلامها و وعده‌های رژیم و واقعیت‌ها. شکاف بین رویای قدرت منطقه‌یی و تخریب تدریجی آن از بیروت تا صنعا از دمشق و بغداد. شکاف بین وعده‌های اقتصادی و تقلیل تدریجی سطح زندگی دهها میلیون نفر. شکاف بین نهادهای مختلف رژیم. این شکافهای همزمان در حیطه‌های بسیار مختلف یکروز به فروپاشی می‌انجامد.