728 x 90

قیام سراسری ، شماره ۱۲۴

قیام هموطنان بلوچ در زاهدان، ایرانشهر، خاش، راسک، سراوان و چابهار: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر سپاهی

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام سراسری، شماره ۱۲۴

قیام هموطنان بلوچ در زاهدان، ایرانشهر، خاش، راسک، سراوان و چابهار: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر سپاهی

 

جمعه ۲۰ آبان در پنجاه و هفتمین روز قیام سراسری، هموطنان بلوچ در چهلم قتل‌عام مردم زاهدان در ۸مهر، در زاهدان، ایرانشهر، سراوان، چابهار، راسک، خاش و... پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر ولایت فقیه»، «از خاش تا زاهدان جانم فدای ایران»، «مرگ بر سپاهی»، «مرگ بر بسیجی»، «قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان»، «الله اکبر مرگ بر خامنه‌ای» و... دست به تظاهرات زدند.

در ایرانشهر پاسداران به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند و در خیابانهای ابوذر و طالقانی مردم با مزدوران درگیر شدند. در سراوان جوانان دلیر با آتش زدن لاستیک، خیابان‌ها را به کنترل درآوردند. در زاهدان صدای تیراندازی از نقاط مختلف شهر شنیده می‌شود و یک پایگاه بسیج توسط جوانان به آتش کشیده شد. در سراوان نیز مردم با شعارهای «مرگ بر سپاهی» و «مرگ بر بسیجی» به تظاهرات پرداختند.

خانم مریم رجوی با درود به هموطنان بپاخاسته گفت قیام زاهدان و خاش خون‌فشان و چاه‌بهار و ایرانشهر و سراوان و راسک داغدار و همبستگی مردم سراسر کشور با شهیدان بلوچستان نشان داد که کشتار و قتل‌عام در ۸مهر و ۱۳ آبان اراده مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم را دو چندان کرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ آبان ۱۴۰۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3a4c4f75-f1e9-4075-b943-5142a8f623c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات