728 x 90

قیام مردم لبنان - میدان نور شاهد انبوه جمعیت تظاهر کننده

قیام مردم لبنان
قیام مردم لبنان

قیام لبنان که نزدیک به یک ماه است با وجود انواع توطئه‌ها و تهدیدها و هجوم مزدوران حزب‌الشیطان بی‌وقفه ادامه دارد هم‌چنان بر خواست اصلی خود یعنی سرنگونی نظام حاکم متمرکز است.

گزارشگر اسکای نیوز گفت:‌ اعتراضات و تجمعات شبانه‌روزی و پیاپی خواب را از چشمان طرابلس ربوده است. میدان نور شاهد انبوه جمعیت تظاهراتکننده است که شعار می‌دهند مردم سرنگونی رژیم را می خواهند و همه فاسدان باید بروند.

به گفته این منبع تغییراتی که تاکنون صورت گرفته، تظاهرات کنندگان را که بر ضرورت رفتن تمامیت طبقه حاکمه و احزاب سیاسی تأکید می‌کنند راضی نمی‌کند. آنان برای اعتصاب سراسری در روز چهارشنبه فراخوان دادند.

پیش‌بینی می‌شود روز چهارشنبه معترضان برای بستن جاده‌ها و بستن مؤسسات رسمی و عمومی و اعتراض در مقابل بانکها اقدام کنند.

 

یان کوبیش مسئول دفتر ملل ‌متحد در لبنان گفت: «وضعیت اقتصادی لبنان بحرانی است و دولت و دیگر مقامات نمی‌توانند بیش از این معطل بمانند و صبر کنند».

از سوی دیگر سعد حریری یکبار دیگر بر تشکیل دولتی مرکب از تکنوکراتها تأکید کرد. وی گفت وزیر خارجه و نماینده حزب‌الله در این زمینه کارشکنی می‌کنند.