728 x 90

قیام مردم لبنان بعد از قیام عراق کلان ضربه به رژیم ایران

تظاهرات در لبنان
تظاهرات در لبنان

پس از عراق، قیام مردم لبنان علیه دستگاه فاسد حکومتی و حزب‌الشیطان، کلان ضربه دیگری بر رژیم ایران وارد آورد. به گزارش تلویزیون سی.ان.ان هزاران نفر از مردم لبنان در مرکز بیروت به خیابان‌ها آمدند تا علیه شرایط اقتصادی رو به وخامت و تدابیر ریاضت کشانه جدید دولت اعتراض کنند.

 

تظاهرات در لبنان روز پنجشنبه ۲۵مهر شروع شد و تا روز جمعه ادامه پیدا کرد.

تظاهرکنندگان در میدان ریاض الصلح با نیروهای امنیتی درگیر شدند و مسیرهای مختلفی را با آتش زدن لاستیک بستند.

مسیرها به فرودگاه نیز توسط تظاهرکنندگان بسته شد و مسافران مجبور شدند فرودگاه را پیاده ترک کنند.

سی.ان.ان افزود:‌ تظاهرات با اعتراض به افزایش مالیاتها شروع شد اما به‌سرعت گسترش یافت.

 

لبنان درگیر تورم فزاینده، اقتصاد راکد و بدهی فزاینده بوده و زیرساختهای آن در حال پوسیدن است. قطعی مکرر برق و نزول استانداردهای زندگی، مردم را ناراضی کرده است.

بنا‌ به گزارش بانک جهانی حدود یک‌سوم از جمعیت لبنان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.