728 x 90

قیام مردم عراق - استمرار اعتصاب عمومی و بستن مسیرها توسط مردم بصره + فیلم و عکس

قیام عراق
قیام عراق

این خبر تکمیل می‌شود.

 

شرکت مردم  و جوانان بعقوبه در دیالی در حمایت از قیام  و تظاهرات مردم عراق

 

بصره - مسدود کردن مسیرها و خیابانهای اصلی توسط مردم درحمایت از اعتصاب عمومی - ۲۸آبان۹۸

 

میدان تحریر بغداد - شب گذشته و فعالیت و جنب و جوش مردم و جوانان شورشی عراقی

 

 

تصاویری از میدان تحریر و بسته بودن مدارس در استانها و شهرهای عراق در حمایت از اعتصاب سراسری

میدان تحریر بغداد

میدان تحریر بغداد

پل جمهوری از میدان تحریر بغداد

پل جمهوری از میدان تحریر بغداد

مدرسه دخترانه الامین در منطقه حی الجامعه بغداد

مدرسه دخترانه الامین در منطقه حی الجامعه بغداد

بستن مدارس در حمایت از اعتصاب سراسری در عراق

بستن مدارس در حمایت از اعتصاب سراسری در عراق

بستن مدارس در حمایت از اعتصاب سراسری در عراق

بستن مدارس در حمایت از اعتصاب سراسری در عراق

 

شرکت معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین نجف - میدان اصلی اعتصاب در حمایت از قیام کنندگان

انجمن معلمان و دانشجویان نجف

انجمن معلمان و دانشجویان نجف

انجمن معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین

انجمن معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین

انجمن معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین

انجمن معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین

انجمن معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین

انجمن معلمان و دانشجویان نجف در میدان صدرین

 

 

مسدود کردن مسیرها و شاهراهها توسط مردم و جوانان عراقی در حمایت از قیام و اعتراضات سراسری

بصره - مسدود کردن مسیرها توسط مردم در حمایت از اعتراض سراسری

بصره - مسدود کردن مسیرها توسط مردم در حمایت از اعتراض سراسری

 

 

اعتصاب عمومی در بسیاری از شهرهای عراق ادامه دارد. سه پل اصلی بغداد تحت کنترل جوانان و  مردم عراق است.

دانشجویان و دانش‌آموزان با ترک کلاسهای درس و پیوستن به میدانهای شورش و انقلاب می‌گویند کلاس درس ما اینجاست.

صبح سه‌شنبه ۲۸آبان جوانان و مردم بصره راههای وصولی بصره را با آتش و موانع بستند.

بصره - مسدود کردن مسیرها توسط مردم در حمایت از اعتراض سراسری

بصره - مسدود کردن مسیرها توسط مردم در حمایت از اعتراض سراسری

بصره - مسدود کردن مسیرها توسط مردم در حمایت از اعتراض سراسری

بصره - مسدود کردن مسیرها توسط مردم در حمایت از اعتراض سراسری

 

گزارشگر اسکای نیوز از بغداد گفت:‌دانشجویان دانشگاهها و دانشکده‌های دولتی و ملی در بغداد به سوی میدان تحریر حرکت می‌کنند این حرکت در پاسخ به فراخوان به اعتصاب عمومی و پشتیبانی از خواسته‌های تظاهر کنندگان در میدان تحریر صورت می‌گیرد.

میدان تحریر - نمایشگاهی از یادداشتها و پیامها

میدان تحریر - نمایشگاهی از یادداشتها و پیامها

میدان تحریر - نمایشگاهی از یادداشتها و پیامها

میدان تحریر - نمایشگاهی از یادداشتها و پیامها

میدان تحریر - نمایشگاهی از یادداشتها و پیامها

میدان تحریر - نمایشگاهی از یادداشتها و پیامها

 

روز گذشته قیام مردم عراق در بغداد،‌ بصره، ام قصر، نجف، دیالی و بسیاری شهرهای دیگر جریان داشت.

در بغداد انقلابیون در میدان تحریر و میدان خلانی و پلهای سنک senek و احرار مواضع خود را تثبیت کردند. آنها برای جلوگیری از اقدامات تروریستی نیروی قدس و وحوش خامنه‌ای پستهای بازرسی و کمیته‌های امنیتی دایر کردند.