728 x 90

قیام علیه خامنه‌ای - دانشگاه پلی تکنیک با شعار توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه - روز چهارم + عکس و فیلم

چهارمین روز خیزش شجاعانه  دیماه
چهارمین روز خیزش شجاعانه دیماه

این خبر تکمیل می‌شود.

شعارهای کوبنده قیام کنندگان و دانشجویان علیه خامنه‌ای جلاد در مقابل دانشگاه تهران - ۲۴دی
 «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما»

 


 تهران مقابل دانشگاه تهران - ۲۴ دی
 شعار:‌نه تاج و نه عمامه آخوند کارت تمامه

 

تهران مقابل دانشگاه پلی تکنیک - ۲۴ دی
 شعار:‌سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن

 

شیراز دروازه قرآن - ۲۴ دی
 گرامیداشت یاد قربانیان هواپیمای سرنگون شده توسط سپاه جنایتکار پاسداران

 

خروش دانشجویان و مردم در خیابان انقلاب - ۲۴ دی
 شعار: مرگ بر دیکتاتور

 

تظاهرات دانشجویان دانشگاه  تهران - ۲۴ دی
 شعار: توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

 

‌بیرون دانشگاه تهران- ۲۴دی با شعار مرگ بر دیکتاتور - مرگ بر خامنه‌ای

خیزش دانشجویان دانشگاه تهران - ۲۴ دی- شعار: «از تهران تا بغداد شعار ما انقلاب»

خیزش دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک ۲۴ دی با شعار بسیجی،‌ سپاهی، داعش ما شمایی

 

خیزش دانشجویان دانشگاه  پلی تکنیک - ۲۴ دی با شعار: توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه

 

۲۴دیماه - دانشگاه تهران؛ فریاد «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» در دانشگاه تهران طنین انداز شده است 

خامنه ای بشنو، و به پایان سلام کن

دانشگاه تهران! دانشجویان با شعار  "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد" 

خیزش دانشجویان دانشگاه  تهران - ۲۴ دی شعار: کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم

خیزش دانشجویان دانشگاه  تهران - ۲۴ دی شعار: مرگ بر اصل ولایت فقیه

 

دانشجویان دانشگاه تهران امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه در تجمعی در محوطه دانشگاه شعار می دادند:

کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم

می میریم می میریم ایران و پس می گیریم

 

 شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

در ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل دانشکده پزشکی، دانشجویان یکصدا فریاد می زدند:

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

خیزش دانشجویان دانشگاه تهران - ۲۴ دی شعار: کشته ندادیدم که سازش کنیم می‌میریم، می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم

سه شنبه ۲۴دیماه ۹۸:دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تکمیلی ننگ ما صدا و سیمای ما

سه شنبه ۲۴دیماه۹۸: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تکمیلی بترسید ما همه با هم هستیم

شعار ۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست در دانشگاه تهران

روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۹۸ دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تجمع کردند. آنها شعار می دادند:

۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست

فریاد فریاد از این همه بیداد

مسئول بی کفایت استعفا استعفا

 

 

تجمع نمایشی بسیج در دانشگاه ملی و درگیری بسیج با دانشجویان

روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۹۸ یک تجمع فرمایشی توسط کارگزاران دانشگاه ملی (موسوم به بهشتی) به همراه بسیجیان در جلوی سلف سرویس دانشگاه برگزار شده است.

در این تجمع شعارهای رژیمی از بلند گو داده میشد که دانشجویان نیز در مقابل شعارهای خودشان را میدادند. به همین دلیل بسیجی ها نتوانستند مدت زیادی به تجمع شان ادامه دهند و مجبور شدند سریعتر محل را ترک کنند.

دانشجویان دانشگاه ملی این نفرات رژیمی را که تحت عنوان دانشجو تجمع راه انداخته بودند را نمی‌شناختند .

بسیجی ها از بلندگو شعار می دادند:

اگر دانشجوهستی چرا صورت پوشوندی ؟

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز دانشجو ایرانی صاحب عزاست امروز و نوحه می‌خواندند. که در مقابل دانشجویان دانشگاه ملی شعار می‌دادند :

اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید؟

بترسید بترسید ما همه با هم هستیم

دشمن ما همین جاست دروغ میگن امریکاس

سه‌شنبه، ۲۴دی‌ماه: ازسرگیری تجمعات اعتراضی در دانشگاهها:دانشگاه هنر، پردیس کاربردی با شعار مرگ بر دروغگو
دستهای ما خالیه باتومتو غلاف کن-ما بچه‌های جنگیم بجنگ تا بجنگیم

سه‌شنبه ۲۴دیماه۹۸: چهارمین روز خیزش شجاعانه دانشجویان دانشگاه ملی (موسوم به دانشگاه بهشتی علیه جنایت سپاه در شلیک موشک به هواپیمای تهران-کیف

رژیم اراذل و اوباش را جمع کرده تا به مقابله با دانشجویان انقلابی بپردازد اما دانشجویان متحد مقابل مزدوران خامنهای ایستادهاند و یکصدا دانشجویان فریاد می‌زنند:

▪️"اونکه میگه رفراندوم دروغ میگه به مردم"
▪️اگر دانشجو هستین، چرا صورت پوشوندین

 

 

مطالب مرتبط: