728 x 90

قیام در عراق - تظاهرات دانشجویان در بغداد، میسان، بابل، دیوانیه، ناصریه و کربلا + فیلم و عکس

تظاهرات دانشجوین در عراق  - ۲۷بهمن۹۸
تظاهرات دانشجوین در عراق - ۲۷بهمن۹۸

این خبر به روز می‌شود.

بر اساس فراخوان قبلی کمیته برگزاری تظاهرات اکتبر امروز یکشنبه ۲۷بهمن ۹۸ دانشجویان دانشگاههای بغداد، میسان، بابل، دیوانیه، ناصریه و کربلا به خیابانها آمدند و علیه کاندیدای معرفی شده رژیم آخوندی و توطئه‌های مزدوران رژیم تظاهرات کرده و حمایت خود را از قیام مردمی عراق اعلام کردند.

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

کربلا - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان -۲۷بهمن

 

شروع تظاهرات دانشجویان میسان مقابل اداره آموزش و پرورش

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در میسان -۲۷بهمن

 

 

شروع تظاهرات دانشجویان در بغداد

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان در بغداد -۲۷بهمن

 

شروع تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان، مردم و جوانان بابل در مخالفت با معرفی محمد علاومی و توطئه‌های رژیم ایران در عراق

 

شب گذشته تا پاسی از شب در میدان خلانی درگیری بین جوانان انقلابی با مزدوران شبه‌نظامی و نیروهای سرکوبگر امنیتی ادامه داشت.

نیروهای شبه‌نظامی وابسته به رژیم ایران از تفنگ ساچمه‌ای و دودزا و اشک‌آور علیه جوانان قیام‌کننده استفاده می‌کردند.

مزدوران خامنه‌ای در میدان تحریر بغداد چادرهای متحصنان را به آتش کشیدند و به آنها حمله کردند.

به آتش کشیدن چادرهای متحصنان در میدان تحریر بغداد

 

انقلابیون میدان حبوبی در ناصریه در حمایت از جوانان شورشی در میدان تحریر، تا پاسی از شب تظاهرات کردند و حمایت خود را با شعارهای حماسی اعلام کردند.

 

انقلابیون اکتبر عراق روز ۲۶بهمن در بیانیه‌یی شورای به‌اصطلاح نجات ملی را رد کردند.

در این بیانیه آمده است: این شورا وابسته به رئیس دزدها نوری المالکی و در راستای اجرای دستورات اربابانش در قم و تهران و بعد از تقسیم کار بین دژخیمانشان تشکیل شده است.

 

در این بیانیه هم‌چنین آمده است: این تلاش جدید، جزیی از سلسله تلاشهای بی‌ثمری است که در چارچوب توطئه‌های فرو مایه، این طرف و آن طرف توسط احزاب سیاسی فاسدِ حاکم و شبه‌نظامیان جنایتکار رژیم ایران بیان می‌شود که هدف خبیثانه آن خاموش کردن آتش شعله‌ور انقلاب و شقه و شکاف در وحدت تظاهر کنندگان است.

 

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر اعلام می‌کند که انقلابیون در میدان تحریر و میدانهای تحصن در استانهای بپا خاسته، قاطعانه شورای به‌اصطلاح نجات ملی، که سرهم کردن آن در تاریخ ۱۴فوریه ۲۰۲۰اعلام گردید را مردود می‌شمرد زیرا که این شورا، متحصنان آزاده را نمایندگی نمی‌کند واز بطن میدانهای تظاهرات نشأت نگرفته است.

 

در تقسیم کار بین مالکی رئیس دزدها و رهبر کلاه آبیها، به رهبر باند کلاه آبی‌ها، برخورد شدید با استفاده از گلوله جنگی و نارنجک‌های دود زا و آتش زدن چادرها و قتل تظاهر کنندگان با ضربات چاقو گمارده شده، به رئیس دزدها نیز دستور داده شد که خودش و دار و دسته‌اش اقدام به ایجاد این شورای نگون‌بخت کنند.

کمیته برگزاری تظاهرات، یک بار دیگر تأکید می‌کند که قاطعانه سرهم کردن چنین شورایی و اهداف مشکوک آن را مردود می‌شمرد و از تمامی انقلابیون در میدانهای تحصن می‌خواهد که با این شورای شر به هیچ شکلی از اشکال وارد عمل نشوند و فریب عنوانها و شعارهای دروغینِ گمراه‌کننده آنرا نخورند و باید که به تلاشهای خودمان برای تحقق خواسته‌های مردم عراق که به‌خاطر آن دهها هزار شهید و مجروح تقدیم داشته‌ایم، ادامه بدهیم، تا این رژیم سهمیه‌ای فرقه‌گرا را که ۱۷سال است که برگُرده مردم ما سوار شده،سرنگون سازیم.

 

 

جوانان شورشی عراق در بغداد در میدان خلانی با مأموران حکومتی و وحوش خامنه‌ای درگیر شدند و با دست خالی به مصاف گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور رفتند.

 

مرکز ثبت جنایات جنگی در عراق گزارش داد: روز جمعه، ۲۲نفر در میدان خلانی بر اثر شلیک گاز اشک‌آور مجروح و مصدوم شدند و سه نفر در میدان تحریر با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. یکی از تظاهر کنندگان بر اثر خون‌ریزی شدید جان باخت و تعدادی نیز ربوده شدند.

تروریستهای وابسته به رژیم آخوندی یکی از تظاهر کنندگان را در میدان تحریر بغداد با سلاح مجهز به صداخفه‌کن ترور کردند تظاهر کنندگان گفتند شبه‌نظامیان نزدیک به رژیم ایران در پشت این ترور هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/52deedc0-cc14-4837-90eb-03a186d06daa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات