728 x 90

قیام در عراق - تظاهرات مردم و جوانان در بغداد و دیگر شهرها / درگیریها در میدان خلانی + فیلم و عکس

این خبر تکمیل می‌شود.

 

امروز جمعه ۲۵بهمن مردم و جوانان از اقشار مختلف عراق در بغداد، بصره، ناصریه، دیوانیه،میسان و نجف تظاهرات کردند و در حمایت از جوانان قیام کننده و انقلاب اکتبر عراق شعار دادند.

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

دیوانیه - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بابل - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بابل - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بابل - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بابل - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بصره - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بصره - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بصره - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

بصره - تظاهرات مردم و تأکید به استمرار تظاهرات برای رسیدن به خواسته‌هایشان

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

میدان تحریر بغداد- تظاهرات زنان -۲۵بهمن

 

در میدان خلانی بغداد درگیریها بین جوانان قیام کننده و نیروهای سرکوبگر امنیتی شروع شده است. یکی از جوانان مجروح شد و توسط دیگر قیام کننده برای مداوا به عقب برگردانده شد. نیروهای امنیتی به سمت تظاهرات کنندگان گلوله‌های اشک آور و دودزا شلیک کردند.

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر در تقدیر از تظاهرات روز گذشته زنان عراقی که رو در روی رژیم آخوندی و مزدورانش به خیابان‌ها آمده بودند در بیانیه‌یی با عنوان تقدیر و سپاس از زنان آزاده عراق نوشتند:

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر، شرکت فعال زنان عراق از تمامی اقشار مردم عراق در تظاهراتهای بزرگ امروز را ارج می‌نهد، میدان تحریر و میدانهای عزت و شرف در استانهای انقلابی علیه ظلم و فساد و بازپس‌گیری میهن، مملو از تظاهر کنندگان بود.

به خیابان آمدن ِ امروز زنان عراق با عنوان صریح و شعار(دخترانت ای وطن) عامل شتاب دهنده ا ی برای انقلابیون دراستمرار تحقق خواسته‌های مشروع شان و بیانگر ارزش زن در جامعه و شرکت فعال آن در سازندگی و باز پس‌گیری میهن بود زیرا که توده‌های میلیونی زنان، تصویر درخشانی به تظاهرات می‌داد و تاریخ به یاد خویش خواهد سپرد که آنها پرمعناترین معانی زندگی را با شعارهایشان و وجه ممیزه‌هایشان و توانمندی بالایشان ترسیم نمودند، آنها با این ویژگیها مسیر پیروزی و ترویج سعادت و بهروزی در جامعه عراق را ترسیم کردند و نوآور شیوه‌های مسالمت‌آمیز در بیان نظر و باز پس‌گیری حقوق شدند.

امروز صفوف میلیونی زنان عراق، پژواک پاسخ به کسانی بود که در تلاش برای خدشه به زنان عراق هستند تا آنها را از سازندگی عراق به حاشیه ببرند و حقوق مشروع شان را نقض کنند، و همزمان این تظاهرات، پیام روشنی به وابستگان به رژیم ایران بود که در کمین این انقلاب نشسته‌اند، امروز عراق با تمامی اقشار و اجزای تشکیل دهنده خود از زنان و مردان همگی در صفی واحد و متحد رو در روی دم و دنبالچه‌های رژیم ایران ایستادند همان کسانی که خیرات عراق را سرقت و ثروتهای آنرا چپاول می‌کنند و آنرا از جیب مردم عراق در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند، براستی خروش زنان آزاده عراق در عشق به وطن و و خواسته اشان مبنی بر باز پس‌گیری میهن از چنگالهای رژیم سهمیه‌ای ِ وفادار به رژیم ایران بسیار رسا بود، رژیم حاکم بر عراق، رژیمی است که توسط احزاب سیاسی فاسد و شبه‌نظامیان جنایتکار ِ تحت فرمان ولی‌فقیه در تهران هدایت و رهبری می‌شوند.

 

زنان انقلابی عراق؛

صفوف فشرده امروز شما در اوج زیبایی، با راهپیمایی‌هایتان و شعارهایتان در نفی به حاشیه رانده شدن و پَس‌رفت در تمدن، تصویر درخشانی به تمامی جهان ارائه نمود، این تلاشی برای تحقق خواسته‌های انقلاب اکتبر در باز پس‌گیری حاکمیت کشور و پایان دادن به وابستگی و خاتمه دادن به نهادهای فساد در منطقه سبز (دولت و پارلمان و ریاست جمهوری) است.

 

 

قیام عراق با تظاهرات گسترده زنان مقاوم عراقی در روز پنجشنبه۲۴بهمن پیام قدرتمند دیگری به دست‌نشاندگان ارتجاع حاکم بر ایران داد:

تظاهرات سراسری زنان عراق با عنوان «دختران میهن» در بغداد، ذی‌قار، بصره، بابل، میسان و سایر نقاط این کشور، علیه باندهای ارتجاعی و تروریستی و حاکمان فاسد و وابسته به رژیم آخوندی، برگزار شد.

در بصره تظاهر کنندگان در حالی‌که تصاویر زنان شهید عراقی را به همراه داشتند شعار می‌دادند ای وطن این دختران تو هستند که با خون خود پرچمت را برافراشته‌اند.

کمیته برگزار کننده انقلاب اکتبر عراق در بیانیه‌یی تأکید کرد: این تظاهرات وفاداری به عراق و شهدای آن و در پیشاپیش آن زنان شهیدی است که توسط شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران ترور شده‌اند. تظاهرات زنان و نقش فعال آنها از ابتدای انقلاب اکتبر تاکنون مایه افتخار هر عراقی است.

 

 

کمیته انقلاب اکتبر روز گذشته همزمان با تظاهرات گسترده زنان پیامها و خبرهای حماسی و انگیزاننده‌یی در رابطه با تظاهرات زنان با هشتگ: دخترانت ای میهن منتشر می‌کرد.

در این پیامها آمده بود:

تظاهرات میلیونی زنان عراق

درود به زنان آزاده عراق در میدانهای عزت و شرف

حضور شما زنان امروز، تیری در پهلوی دشمنان عراق در قم و تهران است

 

ایستادگی برجسته شما، ارواح شهدا را خوشحال خواهد کرد و از دردهای مجروحان خواهد کاست.... براستی که شما تاریخ جدیدی را بنا کردید که تمامی بشریت به آن افتخار می‌کنند.

 

مردم سراسر عراق به شما زنان افتخار می‌کنند شما مایه غرور انقلاب و سمبل عزت و شرف و سرفرازی آن هستید.

 

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره تظاهرات زنان در بغداد و شهرهای دیگر نوشت:

صدها زن عراقی در تمامی سنین روز پنجشنبه با سرپیچی از فرمان مقتدی صدر برای جداسازی جنسیتی تظاهراتها، در کنار تظاهر کنندگان مرد، مرکز بغداد را پر کردند.

برخی از آنها با روسری [محجبه] و برخی دیگر بدون روسری[غیرمحجبه] ولی اکثر آنها صورتهای خود را با پارچه‌های سیاه و سفید پوشانده بودند. اکثریت آنها گلهای رز، پرچمهای عراق یا بنرهایی در دفاع از نقش زنان در تظاهراتهای تغییر رژیم در دست داشتند.

 

خبرگزاری فرانسه نوشت:

بعضی از شعارهای تظاهرات کنندگان زن علیه اظهارات توهین‌آمیز مقتدی صدر بود.

بعضی‌های شعار می‌دادند « میلیون ها کجا هستند؟» که اشاره به فراخوان چند هفته قبل آخوند مقتدی صدر برای راهپیمایی میلیونی که تعداد بسیار کمتری به خیابان‌ها آمدند، بود.

تظاهرات کنندگان مقامات عراقی را به‌عنوان فاسد، بی‌عرضه و وابسته به کشور همسایه ایران، زیر ضرب بردند.

رعیا عاصی یکی از تظاهر کنندگان روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: « آنها می‌خواهند ما ایران دوم باشیم، ولی زنان عراقی بدنیا نیامده‌اند که اجازه دهند مردان به آنها دیکته کنند که چکار باید بکنند،»

او ادامه داد « آنها باید ما را به همین شکل که هستیم بپذیرند.»

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b0fee220-06fb-421f-a3c3-295ee0f65800"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات