728 x 90

«زنان ایران تا پایان مبارزه می‌کنند» - استرون استیونسون

استرون استیونسون هماهنگ‌کنندهٔ کارزار تغییر در ایران
استرون استیونسون هماهنگ‌کنندهٔ کارزار تغییر در ایران

«زنان ایران تا پایان مبارزه می‌کنند»

برای رژیم مذهبی، سرکوب زنان امری بنیادین است

استرون استیونسون- ایشوز اند اینسایتز

 

با وجود کشته‌شدن صدها معترض و دستگیریهای گسترده

تظاهرات همآهنگ‌شده توسط کانونهای شجاع شورشی گسترش یافته است

آنها در یک هفته در چهار نقطه مجزا از تهران و ۳شهر دیگر

با شعارهای «ما مجاهدین خلق هستیم»

و «مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی» راهپیمایی کردند

 

مردم ایران بیش از هر زمانی مصممند مبارزه برای استقرار یک جمهوری آزاد

و مبتنی بر جدایی دین و دولت را در ایران ادامه بدهند

 

 

مقالهٔ استرون استیونسون در «ایشوز اند اینسایتز»

استرون استیونسون همآهنگ‌کنندهٴ کارزار تغییر در ایران طی مقاله‌یی که روز ۲۵اردیبهشت در ایشوز اند اینسایتز منتشر شده زیر عنوان «زنان ایران تا پایان مبارزه می‌کنند»، می‌نویسد: «

در حالی که قیام سراسری در ایران وارد هشتمین ماه خود می‌شود، آخوندهای سر در گم که دیگر ایده‌یی برای نحوه کنترل مردم خشمگین ندارند، به‌اعمال سرکوب وحشیانهٴ خود بازگشته‌اند.

برای رژیم مذهبی، سرکوب زنان و موقعیت آنها به‌عنوان شهروندان درجه دوم، در جهت بقای آنها امری بنیادین است.

رژیم آخوندها خشم خود را متوجه دانشجویان شرکت‌کننده در قیام نیز کرده است. به‌دنبال دستگیریهای گسترده در ماه‌های اولیه اعتراضات، آخوندها محرومیت دانشجویان از تحصیل را آغاز کرده‌اند و بسیاری از دانشجویان دختر و پسر را از کلاس‌های خود در دانشکده‌ها و دانشگاههای سراسر کشور تعلیق کرده‌اند.

استرون استیونسون در ادامه می‌نویسد:

با وجود کشته‌شدن صدها معترض و دستگیریهای گسترده، تظاهرات همآهنگ‌شده توسط کانونهای شورشی شجاع سازمان مجاهدین جنبش اصلی مخالف دموکراتیک که در سراسر ایران گسترش یافته است، ادامه دارد.

هفتهٔ گذشته مبارزان سازمان مجاهدین در چهار نقطه مجزا از تهران و ۳شهر دیگر راهپیمایی کردند و آشکارا شعارهای «ما مجاهدین خلق هستیم» و «مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی» سر دادند. آزادی دهها هزار زندانی به‌عنوان بخشی از عفو عمومی برای ماه رمضان، شامل هیچ‌یک از ۳۶۰۰حامی سازمان مجاهدین نشد که در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند و با مجازات احتمالی اعدام روبه‌رو هستند».

استیونسون در ادامهٔ مقالهٔ خود، اضافه می‌کند: «. اعتراضات، ناامیدی و خشم عمیقی را که سال‌هاست به‌صورت غیرعلنی موج می‌زد، آشکار کرده است. رژیم ایران معمولاً با خشونت، سرکوب و سیاستهای اقتصادی که منجر به فروپاشی اقتصادی شده، (به‌آن) پاسخ داده است. با وجود این چالشها، مردم ایران خواستار تغییر هستند و بیش از هر زمانی مصممند مبارزه برای استقرار یک جمهوری آزاد و مبتنی بر جدایی دین و دولت را در ایران ادامه بدهند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که غرب حمایت آشکار خود را از اعتراضات نشان بدهد و خواهان آن بشود که سران جنایتکار رژیم مانند خامنه‌ای و رئیسی به‌دلیل جنایات علیه بشریت و نقض حقوق‌بشر مورد حسابرسی قرار گیرند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2db6ad60-300e-4007-b379-350df6b7381b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات