728 x 90

قیامی تا سرنگونی

روز ۷دی ۹۶ مردم مشهد به خیابانها ریختند. این جرقه قیامی بود که به سرعت به ۱۴۲شهر ایران گسترش یافت. قیامی آتشین با شعار «مرگ بر خامنه‌ای-روحانی»!

از آن‌ روز قیام مردم ایران در اشکال مختلف ادامه یافته و پیاپی زمین را زیر پای دیکتاتوری لرزانده است:

- قیام قهرمانانه مردم کازرون در فروردین و اردیبهشت ۹۷

- خیزش قهرمانانه کشاورزان ورزنه و خوراسگان اصفهان در اسفند ۹۶

- قیام آتشین مردم خرمشهر در تیر ۱۳۹۷

- اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز در مهر، آبان و آذر ۹۷ و همچنین در طی یک‌سال گذشته

- اعتصاب سراسری کامیون‌داران زحمتکش جاده‌ها، در ۵رشته در بیش از ۱۳۰شهر در هر دور از اعتصاب

- اعتصاب سراسر بازاریان در ۴رشته در بیش از ۹۰شهر در هر دور از اعتصاب

- اعتصاب سراسری معلمان در ۶رشته و بیش از ۱۲۵شهر در هر دور از اعتصاب

- اعتصاب و تظاهرات بزرگ کارگران با بیش از ۴۸۰۰حرکت اعتراضی ثبت‌شده در رسانه‌ها

- اعتصاب و تظاهرات بازنشستگان کشوری، بازنشستگان علوم پزشکی، بازنشستگان پرستاری و بهداشت و فرهنگیان از سراسر کشور

- اعتصاب، تجمع و تظاهرات کشاورزان در اصفهان، کازرون، یزد، در طی یک‌سال گذشته با ۲۸۰حرکت اعتراضی

- اعتصاب و تجمعات دانشجویی در بیش از ۲۹۰حرکت اعتراضی(تجمع، اعتصاب، تظاهرات)

- اعتصاب و تظاهرات غارت‌شدگان(مالباختگان) با ۴۲۵حرکت اعتراضی در شهرهای کرمان، رشت، تهران، مشهد، شیراز، کرج، اصفهان، قزوین، ساری و...

- اعتصاب و تجمع زندانیان و خانواده زندانیان، جوانان بیکار، زنان، کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور، کارگران مس سرچشمه و... در بیش از ۲۳۰۰حرکت اعتراضی

- اعتصاب و تظاهرات پرستاران شاغل، بازنشسته سراسر کشور: ۲۲۷حرکت اعتراضی تجمع، اعتصاب، تظاهرات)

رژیم آخوندی با وجود سرکوب و شیوه‌های فریب، نتوانسته تا امروز شعله‌ای که از روز ۷دی ۹۶ زبانه‌کشید را خاموش کند!

و این قیامی‌ست تا پیروزی با مردم بپاخاسته و کانونهای شورشی!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/858a6418-d049-4d69-8ecf-581ca5e28383"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات