728 x 90

خیزش سراوان- شماره۳:

قطع ارتباطات اینترنتی و اعزام نیروهای کمکی برای سرکوب مردم سراوان از شهرهای اطراف

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

خیزش سراوان- شمارهٔ ۳

قطع ارتباطات اینترنتی و اعزام نیروهای کمکی برای سرکوب مردم سراوان از شهرهای اطراف

 

در ادامه خیزش مردم سراوان، اهالی روستای کشتگان از توابع بخش بم‌پشت، در مقابل پایگاه سپاه پاسداران جمع شدند، پاسداران به روی مردم آتش گشودند و مردم با پرتاب سنگ به مقابله با پاسداران پرداختند و در پایگاه را شکستند. در جریان خیزش امروز رژیم نیروهای سرکوبگر کمکی از زاهدان و خاش و برخی دیگر از شهرها به سراوان اعزام کرد.

 

در جریان حملات وحشیانه پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر به مردم بی‌دفاع و محروم سراوان تاکنون دست کم ۴۰تن از معترضان به‌شهادت رسیده و بیش از ۱۰۰تن مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند که وضعیت برخی از آنها وخیم است.

 

بنا به گفته منابع پزشکی، بیمارستان رازی سراوان با کمبود شدید خون مواجه است و رژیم از کمک‌رسانی پزشکی خودداری می‌کند. از سوی دیگر فاشیسم دینی حاکم برای ممانعت از انتشار اخبار جنایاتش، اینترنت سراوان را قطع و یا دچار اختلال کرده و راه‌های ارتباطی با این شهرستان بسته شده است.

 

اسامی شماری از شهیدان سراوان عبارتند از: یحیی گنگوزهی (فرزند علی خان)، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی (فرزند بهارشاه)، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری (فرزند بهارشاه)، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچ زهی، محمد نصرت زهی۱۷ ساله (فرزند بشیر).

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اسفند۱۳۹۹ (۲۳فوریه۲۰۲۱)