728 x 90

قتل دو هموطن کرد در مرز سردشت

قتل دو هموطن کرد در مرز سردشت
قتل دو هموطن کرد در مرز سردشت

پاسداران جنایت‌پیشه روز یکشنبه ۳ اسفند دو هموطن کُرد به نام‌های "ابوبکر یاهو"و"اسکندر محمد"را با شلیک گلوله و تعقیب و گریز به داخل رودخانه"پشکاوه" در مرز سردشت انداخته و غرق کردند. ابوبکر محمدی، متأهل و دارای یک فرزند و اسکندر محمد نیز متأهل و دارای دو فرزند بود.