728 x 90

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم: یک نکته آمریکا را به غلط انداخت اغتشاشات سال ۹۶بود که به گراهای (مجاهدین) توجه کردند

تظاهرات دانشجویان در قیام دیماه ۹۶ - عکس از آرشیو
تظاهرات دانشجویان در قیام دیماه ۹۶ - عکس از آرشیو

عباس موسوی سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم عصر چهارشنبه در جمع عوامل رژیم در دانشگاه خوارزمی کرج با نگرانی از فروپاشی رژیم گفت:‌

امروز فشارها و عملیات روانی و جنگ اقتصادی صدچندان شده و دشمن با استفاده از فناوری ارتباطاتی و شبکه‌های اجتماعی توانست روی افکار عمومی ما تاثیر بگذارد که این کار را کمی پیچیده کرده است.

وی افزود: اکنون در اتاق های فکر و عملیات خود نشسته‌اند و شایعه، دروغ، تهمت و عملیات روانی را ایجاد می‌کنند و بعد آن را در کشور ما اجرا می‌کنند که نمونه آن در اواخر سال ۹۶دیده شد که بیش از ۱۰۰شهر ما را به آشوب کشیدند.

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم گفت باید هم مواظب داخل باشیم و هم مواظب طراحی‌هایی که برای ایران شده باشیم تا در دام آنها نیفتیم که دام دشمن برای ایجاد تفرقه، شکاف، فتنه‌گری، آشوب و شورش است تا منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی‌شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی دشمنان از تحریم یا تروریسم اقتصادی شورش ملت ایران علیه نظام است.

عباس موسومی گفت: بعد از سرکار آمدن ترامپ با اشتباهات محاسباتی تصمیم گرفتند از برجام خارج شوند و یک نکته که آنها را به غلط انداخت اغتشاشات سال ۹۶ بود که به گراهای (مجاهدین)‌ توجه کردند که جامعه ایران منتظر یک تلنگر است.