728 x 90

فیگارو: توافق اتمی ٢٠١٥ موسوم به برجام عملاً مرده است

فعالیت اتمی  ایران
فعالیت اتمی ایران

روزنامۀ فرانسوی فیگارو در شمارۀ امروز خود دوشنبه ۶تیر از برنامۀ اتمی ایران به‌عنوان منشاء احتمالی یک بحران جدید بین‌المللی یاد کرده و نوشته است که توافق اتمی ٢٠١٥ موسوم به برجام عملاً مرده است حتی اگر قدرتهای غربی نخواهند آن را علناً اعلام کنند. برجام مرده است، زیرا، به نوشتۀ فیگارو، رژیم ایران هم‌اکنون از اورانیوم غنی شدۀ کافی برای تولید بمب اتمی برخوردار است و تهران قادر است ظرف چند هفته یا حتی دو هفته نخستین بمب هسته‌یی خود را بسازد.

به نوشتۀ فیگارو، در این بین و پس از جنگ اوکراین، تمام همّ روسیه و چین، از امضاءکنندگان برجام، صرف خرید نفت بیشتر از ایران شده تا متوقف کردن برنامۀ هسته‌یی این کشور و کشورهای غربی نیز اعتراف می‌کنند که در صورت شکست مذاکرات با ایران هیچ طرح جایگزینی ندارند مگر آن که تحریم‌های خود را علیه رژیم ایران تشدید کنند که به گفتۀ فیگارو تا امروز ثمری نداشته‌اند.

فیگارو بعید ندانسته که در صورت شکست مذاکرات، آمریکا تأسیسات اتمی ایران را بمباران کند. اما، به نوشتۀ این نشریه، هیچ ضمانتی وجود ندارد که چنین اقدامی نتایج مورد انتظار را به بار آورد. در ثانی معلوم نیست که حکومت ایران تأسیسات مخفی زیرزمینی احداث نکرده باشد. رابرت مالی، نمایندۀ ویژه آمریکا در امور ایران گفته است: "حکومت ایران به‌طور بالقوه می‌تواند مواد لازم برای تولید بمب اتمی را فراهم کند پیش از آن‌که بتوانیم از آن آگاه یا مانع از آن شویم."

فیگارو پس از اشاره به جنگ پنهانی که اسراییل با اقدامات خود علیه برنامۀ اتمی ایران آغاز کرده، از برنامۀ هسته‌یی رژیم ایران به‌عنوان یک شمشیر داموکلس یاد کرده و افزوده است که دستیابی تهران به بمب اتمی سیاست خارجی آن را در خاورمیانه تهاجمی‌تر از گذشته خواهد ساخت و متحدان تهران در منطقه، حزب‌الله و حماس، از چتر اتمی رژیم ایران برخوردار خواهند شد.

فیگارو به‌نقل از کارشناسان افزوده است که دستیابی ایران به بمب اتمی یک بحران بزرگ هسته‌یی در منطقه را نیز به‌وجود خواهد آورد و کشورهای سنی به‌ویژه عربستان و ترکیه خواهند کوشید برای حفظ تعادل در مقابل ایران به سلاح اتمی دست یابند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b20ce96f-f25d-4498-883d-6122900ba606"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات