728 x 90

فوت یکی از غارت‌شدگان مؤسسه ثامن‌الحجج به‌دلیل فشارهای عصبی

تهران.فوت یک غارت شده ثامن الحجج

فوت یکی از غارت شدگان موسسه ثامن الحجج

بنا‌به گزارشهای منتشر شده یک جوان غارت شده توسط مؤسسه ثامن‌الحجج و به یغما رفتن داراییهایش به‌دنبال فشارهای عصبی در تجمع غارت‌شدگان جان باخت.

فوت این جوان خشم غارت‌شدگان را برانگیخت و اعتراض آنها را برانگیخت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات