728 x 90

فوت یکی از غارت‌شدگان مؤسسه ثامن‌الحجج به‌دلیل فشارهای عصبی

تهران.فوت یک غارت شده ثامن الحجج

بنا‌به گزارشهای منتشر شده یک جوان غارت شده توسط مؤسسه ثامن‌الحجج و به یغما رفتن داراییهایش به‌دنبال فشارهای عصبی در تجمع غارت‌شدگان جان باخت.

فوت این جوان خشم غارت‌شدگان را برانگیخت و اعتراض آنها را برانگیخت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات