728 x 90

فوت یک دانش‌آموز در مدرسه

فوت یک دانش‌آموز در مدرسه
فوت یک دانش‌آموز در مدرسه

روز یکشنبه ۱۶شهریور، در منطقه ۱۸ تهران مدرسه امام علی یکی از دانش‌آموزان در اثر کرونا فوت کرده است.