728 x 90

فقر و گرسنگی ظرفیت اعتراض و آشوب را دارد

قیام آبان ۹۸
قیام آبان ۹۸

در حالی‌که گرسنگی، بیماری و تیره‌روزی ناشی از حاکمیت آخوندی کمر مردم را شکسته، روزنامه‌های حکومتی هر روز نگرانی و زنگ خطر اعتراض و شورش را برای رژیم به صدا درمی‌آورند.
روزنامه حکومتی همدلی به تاریخ ۲۸مرداد در مطلبی با عنوان سفره ایرانیها مدام کوچکتر می‌شود می‌نویسد مردم ایران در سال۹۸ نسبت به سال۹۷ فقیرتر شده‌اند. سفره مردم در سال گذشته ۵/۴درصد کوچک‌تر شده است.
در این گزارش آمده است: جواد حسین‌زادگان،‌ ‌رئیس مرکز آمار ایران، در گزارشی گفته در سال۱۳۹۸ رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت منفی ۵/۴درصد بوده و رشد اقتصادی معادل رقم منفی هفت درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم منفی ۶درصد بوده است.
کوچک‌تر شدن این ‌کیک به‌معنای خالی شدن سفره مردم، افزایش شمار حاشیه‌نشینان، کسری بودجه خانوارها، سر خوردن طبقه متوسط به جمع فقیران و حتی تبخیر این طبقه و هزار و یک آسیب دیگر است که از فقر تغذیه می‌کند.
در تیرماه برنج خارجی ۸۵درصد، تخم‌مرغ ۶۶درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر شده‌اند. گزارش مرکز آمار کشور می‌گوید، از ۲۴قلم کالای خوراکی، ۲۱قلم آن بین ۴ تا ۸۵درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
مصرف گوشت قرمز ۲۳درصد مردم یا صفر شده یا فقط چند باری در طول سال است.
سفره کارگران نیز در حال خالی شدن از اقلام اساسی غذایی حتی برنج و تخم‌مرغ است.

روزنامه حکومتی به خطر شورش و اعتراض توسط مردم فقیر و به‌جان اذعان کرده و نوشت: از قدیم گفته‌اند شکم گرسنه (فتوای خون می‌دهد). این سخن به‌معنای این است که فقر و گرسنگی ظرفیت اعتراض و آشوب را دارد...اعتراض به فقر جرقه بسیاری از تحولات سیاسی و حتی انقلاب‌ها را زده است...بسیاری از تحولات جهانی با اعتراض به فقر شروع شده و به مطالبات دیگر نیز کشیده شده است...پس لازم است مسئولان بدانند تاثیر فقر کم نیست، آن را دست کم نگیرند».