728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران-۲۲آذر ۹۸

فعالیت کانون های شورشی در شهرها
فعالیت کانون های شورشی در شهرها

کانون‌های شورش و قیام در سرتاسر ایران در پی شکار لحظه‌ها هستند تا خیابان‌ها و کوچه‌های این میهن را پر از شعارهای انقلابی و ضد ولایتی کنند و این در راستا و در تداوم قیام آبانماه و زنده و فروزان نگه‌داشتن آتش قهر یک خلق است تا در روز موعود باز هم شعله کشیده و به‌جان این نظام سفیانی بیفتد و ریش و ریشه آخوندها و جیره‌خوارانش را بسوزاند و خاکستر کند؛ تا که زنجیرها بگسلند و همای پیروزی و رهایی مردم ایران‌زمین این زیباترین وطن به پرواز درآید.

 

اهواز – کانون شورشی۶۳۶

نصب بنر مریم رجوی در کیانپارس زیر پل گذر با شعار: مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

اهواز-کانون شورشی ۷۰۰

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی با شعار: مرگ بر خامنهای-درود بر رجوی

 

رشت –کانون شورشی ۷۷۸

نصب بنر در فلکه جهاد با شعار: مسعود رجوی: تنها جواب شیخ آتش،آتش شعله برکش، شورش ادامه دارد

رشت - کانون شورشی ۶۱۵

شعارنویسی روی دیوار با مضمون: مریم رجوی: ولایت فقیه به پایان کار خود رسیده است.

مازندارن(سرخرود) -کانون شورشی۹۴۹

نصب بنر مسعود رجوی با شعارهای: مسعود رجوی: زمان تکثیر و گسترش کانونها و محله‌های شهرهای شورشی است/ مسعود رجوی: تنها جواب شیخ آتش،آتش شعله برکش،شورش ادامه دارد/ استراتژی ارتش آزادی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است.

نصب بنر مریم رجوی با شعارهای: مریم رجوی: انهدام کاخ ستم و بیداد ولی‌فقیه نزدیک است/ مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید.

 

مشهد

شعار: خامنه‌ای جلاد مرگت فرا رسیده روز حساب نزدیک است گور خود کنی به‌دست خود - مشهد / مسعود رجوی شورش ادامه دارد. تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش مشهد

تبریز

چاپ و توزیع گسترده عکس مسعود رجوی در کلاس‌ها و روی نیمکتها با شعار:‌ به راستی جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند و به جوانان شورشگر کمک کنید و......

شعارنویسی روی تابلو مدارس با عنوان: ‌ مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

نصب تراکت روی ماشین‌ها با شعار: مسعود رجوی سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

 

دماوند

نصب عکس مسعود رجوی با شعار:‌ آتش قیامها خاموشی نمی‌پذیرد

شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

دماوند – کانون شورشی ۲۰۱

شعار با عنوان: مسعود رجوی شعله‌های بیشتر در انتظارند و قیام برای آزادی شعله می‌کشد

سبزوار

شعار با عنوان: مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

مریوان

شعار با عنوان: مسعود رجوی: ‌شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش /

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد آزادی

لرستان

شعار با عنوان: مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش است آتش شعله برکش

زنجان

شعار با عنوان: مسعود رجوی: تنها جواب شیخ آتش است آتش شعله برکش شورش ادامه دارد

 

تهران

نصب شعار در اماکن با عنوانهای: مریم رجوی: جوانان شورشگر بپا می‌خیزد سلام بر مردم و جوانان شورشگر

مسعود رجوی: شعله‌های بیشتر در انتظارند و قیام برای آزادی شعله می‌کشد

مریم رجوی: این خونهای به‌ناحق ریخته شده تنها عزم مردم ایران را در مبارزه با دژخیمان برای سرنگونی مصمم‌تر می‌کند

مریم رجوی: جوانان شورشگر بپا می‌خیزد سلام بر مردم و جوانان شورشگر

مسعود رجوی: شعله‌های بیشتر در انتظارند و قیام برای آزادی شعله می‌کشد

مریم رجوی: این خونهای به‌ناحق ریخته شده تنها عزم مردم ایران را در مبارزه با دژخیمان برای سرنگونی مصمم‌تر می‌کند / مرگ بر دیکتاتور آتش جواب آتش

مسعود رجوی: ‌به جوانان شورشگر کمک کنیم و به آنها پناه بدهیم

مسعود رجوی: سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

دیوارنویسی پاسخ کانون‌های شورشی به مسعود رجوی حاضر حاضر حاضر

 

شیراز - کانون شورشی ۳۸۸و ۷۷۸

نصب شعار با عنوان: مرگ بر اصل ولایت فقیه، فقط زنده باد ارتش آزادی درود بر رجوی

توزیع شعار با شعار: مریم رجوی: ‌زمین زیر پای آخوندها به لرزه درآمده است

مسعود رجوی: به راستی جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساخته‌اند

نصب شعار با شعار: مسعود رجوی: ‌بگیر و ببند و بکش گور خود کنی به دست خود

کرج –کانون شورشی ۳۳۴

تخریب و پاره کردن عکس منحوس خامنه‌ای از بنر ۱۱۳ رژیم

مسعود رجوی: سرنگونی رژیم آخوندی محتوم است مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی