728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای کرج، تهران، شیراز، ماهشهر و کرمان با شعار: خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن

کرج – کانون شورشی ۶۱۰

مریم رجوی: ‌برای کرونا برای فقر برای اختناق و استبداد یک راه‌حل و فقط یک راه‌حل وجود دارد و آن سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است.

تهران – کانون شورشی ۹۳۰

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید.

 

 

شیراز – کانون شورشی ۸۸۰

مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است.

 

 

کرج – کانون شورشی ۶۱۰

با شورش و جنگ صد برابر ولایت شقاوت و جنایت در هم می‌شکند و بهار بزرگ از پس این زمستان سرد و تیره و تار می‌رسد.

ماهشهر

خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون / کرونای ولایت عامل قتل ملت / آخوند منحوس تویی و....

شیراز

مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است.

این است انتخاب فرزندان دلیل ایران: خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون.

 

 

کرمان

مسعود رجوی: ‌باید برشورید صدبار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت.

مریم رجوی: تصمیمات جنایتکارانه خامنه‌ای و روحانی برای بازگرداندن مردم بر سر کار قربانیان بی‌شمار برجا می‌گذارد.

شیراز

خامنه‌ای کرونا تویی

مسعود رجوی: خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی