728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای همایونشهر، کرج، سمنان، اصفهان و تهران- ۴اسفند۹۸

به آتش کشیدن عکس منحوس سلیمانی
به آتش کشیدن عکس منحوس سلیمانی

کانون‌های شورش و قیام در شهرهای همایونشهر اصفهان، کرج، سمنان، اصفهان و تهران با به آتش کشیدن بنرهای تبلیغاتی رژیم پا به گور و هم‌چنین به آتش کشیدن تصاویر منحوس پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی و از سوی دیگر با پخش تراکت و شعارنویسی برای مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران آمادگی خود را برای فاز پایانی این رژیم قرون‌وسطایی اعلام کرده و با خون شهیدان قیام تجدید پیمان کردند.

 

همایونشهر - کانون شورشی ۵۲۸

بنر بزرگ نمایش انتخاباتی رژیم را به آتش کشیدند.

کرج - کانون شورشی ۴۷۲

رزمندگان این کانون بنر بزرگ حاوی عکس منحوس قاسم سلیمانی جنایتکار را به آتش کشیدند.

 

 

کرج - کانون شورشی ۴۵۲

بنر بزرگ حاوی عکس خمینی و خامنه‌ای را که بر پل عابر پیاده نصب شده بود را به آتش کشیدند.

سمنان - کانون شورشی ۲۵۴

بنر عکس قاسم سلیمانی قاتل مردم ایران و عراق و سوریه و... را به آتش کشیدند.

 

 

اصفهان - کانون شورشی ۶۳۲

شعارنویسی با عنوان: مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی