728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای در شهرهای ایران

تهران- به آتش کشیدن بنر خامنه ای در کنار بسیج ضد مردمی
تهران- به آتش کشیدن بنر خامنه ای در کنار بسیج ضد مردمی

تهران: به آتش کشیدن بنر منحوس خامنه‌ای در کنار یکی از مراکز بسیج ضدمردمی
کانون شورشی۴۰ در تهران با شعار مرگ با خامنه‌ای و درود بر رجوی - سپاه پاسداران جهل و جنایت، عامل سیل و ویرانی بنر خامنه‌ای در کنار یکی از مراکز  بسیج ضدمردمی را در این شهر به آتش کشید.

زاهدان: به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای
کانون شورشی ۳۸۰بنر خامنه‌ای در این شهر را در ۲۹فروردین ۹۸به آتش کشید.

اردبیل: تخریب بنر خامنه‌ای -خمینی در یکی از خیابان‌ها
با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / سپاه عامل سیل و ویرانی -توسط کانون شورشی ۱۳۳در ۳۰فروردین ۹۸

اصفهان: نصب تصاویر مسعود رجوی در این شهر
کانون شورشی ۴۹۹ تصاویر مسعود رجوی را با جمله یی از پیام شماره۱۲ ارتش آزادیبخش در اصفهان نصب کرد.   در کنار این تصاویر این جمله آمده است: تا سپاه جنگ و جنایت هست، ظلمت آخوندی و ولایت فقیه هم برقرار است؛ باید با آن جنگید؛ بدون جنگ ساقط نمی‌شود.

همچنین در کنار تصاویری که توسط کانون شورشی ۷۲۳ در اصفهان نصب شده است می خوانیم:‌سپاه پاسداران نیروی اصلی حفظ رژیم نظام ولایت فقیه است.

قزوین: نصب تصاویر مسعود رجوی

شعارنویسی در شهرهای اصفهان-شیراز-تهران -کرج

تهران-نصب تصاویر مسعود رجوی
در تصاویری که در تهران نصب شده آمده است:‌مسعود رجوی- اهریمنان عمامه‌دار نوروز مردم ایران را در فاجعه سیل قتل‌عام کردند، سزای این رژیم سیل آتش است، سپاه پاسداران دشمن ضدبشر باید درهم کوبیده شود

همچنین یکی از هواداران مجاهدین در زاهدان جمله یی از پیام شماره ۱۲ ارتش آزادیبخش را کنار تصاویر مسعود رجوی بر روی پلاکاردی درج کرد و عکس خامنه ای را به آتش کشید. 
همچنین در تهران یک  خانم هموطن هنگام پخش پیام شماره ۱۲ ارتش آزادیبخش از سیمای آزادی، لیست گذاری تروریستی سپاه را به مجاهدین تبریک گفته و این کلیپ را ارسال کرده است. 

اهواز-شعار نویسی بر روی دیوارهای شهر
با مضمون مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی 
تهران- شعار نویسی بر روی دیوارهای شهر
کانون شورشی ۷۶ - نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای و درود بر ارتش آزادیبخش