728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - ایران را از چنگ آخوندها بیرون می‌آوریم

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها

قم - کانون شورشی۱۸۰

آتش زدن درب حوزه جهل و جنایت

فعالیت کانون‌های شورشی در قم

تهران

مسعود رجوی: ایران را از چنگ آخوندها بیرون می‌آوریم / شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید. درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای

دورود

دمکراسی آزادی با مریم رجوی - کانون شورشی ۲۵۰

رودسر

تا روز آزادی ایران از پا نمی‌نشینیم مرگ بر خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی / رژیم جنایتکار را سرنگون می‌کنیم.