728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن در روز ۱۶آذر- روز دانشجو

فعالیت کانونهای شورشی در روز ۱۶ آذر
فعالیت کانونهای شورشی در روز ۱۶ آذر

کانون‌های شورش و قیام در شهرهای میهن روز ۱۶آذر (روز دانشجو) را گرامی داشته و با فعالیت‌های  خود و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی و نصب تراکتهای حاوی شعارهایی بر علیه حکومت ظلم آخوندی راه قیام را هم‌چنان ادامه داده تا در فرازی دیگر لرزشی سهمگین‌تر از قبل بر ارکان این رژیم قرون‌وسطایی بیفکنند و این راه تا رسیدن به آزادی ادامه دارد.

تهران- کانون شورشی ۱۷۷

نصب بنر بزرگ مریم رجوی از پل عابر پیاده اتوبان امام علی با شعار: هر دانشگاه را به سنگر قیام و انقلاب تبدیل می‌کنیم.

تهران- کانون شورشی ۷۱۸

نصب بنر مریم رجوی با شعار: دیکتاتور دانشگاه را رها کن/ دانشگاه سنگر قیام برای آزادی

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: به راستی که جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند

 

تهران- کانون شورشی۲۹۹

نصب بنر مسعود رجوی در پارک نرگس با شعار: (خامنه‌ای)بگیر ببند بکش گور خود کنی به‌دست خود

نصب بنر مریم رجوی در پارک نرگس با شعار: هر دانشگاه را به سنگر قیام و انقلاب تبدیل کنید.

تهران –کانون شورشی۶۷۵

نصب بنر مریم رجوی در دانشگاه صنعتی شریف با شعار: دانشگاه سنگر آزادی در اشغال دیکتاتور

 

تهران–کانون شورشی۷۱۸

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در مترو غرب

نصب پوستر تصویر مریم رجوی با شعار: دانشگاه سنگر قیام برای آزادی

نصب پوستر تصویر مسعود رجوی: ‌به جوانان شورشگر کمک کنید و پناه بدهید- آذر۹۸

تهران- کانون شورشی۴۵۹

نصب تراکت مسعود رجوی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: مسعود رجوی-تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش، شورش ادامه دارد - این قیامی است تا پیروزی.

نصب تراکت مریم رجوی با شعار: دانشگاه سنگر قیام برای آزادی - ‌آذر۹۸

 

رشت - ۱۶آذر۹۸

 شعار: مریم رجوی - ‌هر دانشگاه را به سنگر و انقلاب تبدیل کنید- آذر۹۸

زاهدان - ۱۶آذر۹۸

شعارنویسی با عنوان: ۱۵آذر۹۸- درود بر شهیدان قیام ۹۸-درود بر رجوی این قیام تا پیروزی ادامه دارد –درود بر رجوی –مرگ بر خامنه‌ای روحانی –درود برر جوی

 شعار: درود بر شهیدان قیام ۹۸- درود بر رجوی - ۱۶آذر ۹۸ - این قیام تا پیروزی ادامه دارد –۱۶آذر۹۸

مرگ بر خامنه‌ای روحانی - درود بر رجوی

 

تبریز - ۱۶آذر۹۸

دیوارنویسی با شعار: ‌دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است - آذر۹۸

تبریز - ۱۶آذر۹۸

دیوارنویسی با شعار: هر دانشگاه یک کانون شورشی آذر۹۸

تهران - ۱۶آذر۹۸

شعارنویسی با عنوان: دیکتاتور دانشگاه را رها کن- آذر۹۸

ساری - ۱۶آذر۹۸

شعارنویسی با عنوان: دانشگاه سنگر آزادی زنده است- آذر۹۸

 

شعارنویسی روی دیوار در دانشگاه بین‌المللی قزوین و دانشگاه شاهرود و دانشگاه اصفهان