728 x 90

فعالیت کانونهای شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای تهران،اردبیل، سبزوار، قزوین، تبریز، جاده هراز، خراسان رضوی و خوزستان -اردیبهشت ۹۸

فعالیت کانون های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران
فعالیت کانون های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران

در روزهای پایانی اردیبهشت ماه ۹۸ کانونهای شورشی و هواداران مجاهدین همچنان دامنه فعالیت هایشان را گسترده تر کرده و با تخریب مظاهر سرکوب و جاسوسی و پر کردن دیوار شهرهای ایران از تراکتها و دستنویسهایی که تماما حاکی از عزمی جزم برای جنگی بی امان با رژیم پلید آخوندی است پیام امید و روزهایی نو در آینده ای تهی از هر چه ظلم و جور نظام ولایت فقیه و مزدوران و وابستگان آنهاست را پراکنده کردند.  این مسیر تا محو این رژیم قرون وسطایی همچنان ادامه خواهد داشت و سرعت و شتاب روزافزونی خواهد گرفت.

تهران

رزمندگان کانون شورشی ۷۵۲  با نصب تراکت بزرگ حاوی عکس رهبر مقاومت و گزیده ای از سخنان او در باره لیست گذاری سپاه پاسداران با عنوان: «لیست گذاری سپاه پاسداران باید با لیست گذاری وزارت اطلاعات و بیت خامنه ای تکمیل شود»این پیام را رساندند  که اهرم اصلی سرکوب مردم ایران سپاه تروریستی پاسداران است و بس.

کانونهای  شورشی ۷۷۱ – ۹۰ - ۹۹ نیز هر یک با دستنوشته ها و تراکتهای خود،  دشمن اصلی مردم ایران را  خامنهای و سپاه پاسداران تروریستی اش که مورد تنفر و انزجار مردم هستند معرفی کردند. آنها با شعارهایشان نوشتند که چه نمی خواهند و از سوی دیگر چه می خواهند.

شعارهایی شامل: (من سپاهی نیستم مرگ بر سپاه تروریست درود بر رجوی) و (آزادی – دمکراسی با مریم رجوی) و  (مرگ بر خامنه ای  درود بر رجوی)

 

 

اردبیل

کانون شورشی فرمانده محمد ضابطی در این شهر  موفق شد با یک اقدام شجاعانه تابلوی عکس منحوس خامنه‌ای را که در خیابان این شهر نصب شده بود  با مواد رنگی هدف قرار داده و آنرا از دور خارج کنند و مهمتر اینکه به مزدوران و جنایتکاران رژیم هشدار داد که این تازه شروع تهاجمات کانون های شورشی است و منتظر باشید که آینده سخت تر خواهد بود.

 

سبزوار

رزمندگان کانون شورشی ۶۵۰ در این شهر در دو اقدام متهورانه ضداختناق، در ساعات شروع بامداد ۲۴ اردیبهشت ماه توانستند با موفقیت کامل  دو تابلوی مرکز جاسوسی و سرکوب رژیم ضدبشری را با اسامی پایگاه بسیج ضد الزهرا و پایگاه بسیج ضد ثارالله را با مواد رنگی تخریب کنند. 

 

قزوین / تبریز

هواداران مجاهدین در شهر های قزوین و تبریز با شعار نویسی بر دیوارهای این دوشهر پیام مقاومت و پایداری و تلاش برای خلاصی هر چه  سریعتر از حکومت آخوندی را در نوشته هایشان  پژواک دادند.

در قزوین این نوشته بر روی دیوار شهر به چشم می خورد که (سزای این رژیم سیل آتش است) و این اشاره به فرازی از سخنان رهبر مقاومت مسعود رجوی است که به هواداران و جوانان ایران راه رهایی از این رژیم را نشان داد.

در تبریز نیز این دوشعار که بر روی دیوارها بزرگنویسی شده بود نوید آینده ای آزاد را می داد و این خواسته را گواهی  داد  که مردم ایران از این رژیم بیزارند و خواستشان چیست: رئیس جمهور ما مریم رجوی و ایران آزادی با مریم رجوی.

 

جاده هراز/خراسان رضوی/خوزستان

کانون شورشی ۵۶۵ در دل سیاهی شب نور مقاومت و پایداری در مقابل رژیم آخوندی را با انهدام تابلوی بزرگ در جاده هراز و با مواد رنگی بازتاب دادند و اینکه مظاهر سرکوب در هر شهر و هر خیابان و جاده‌ای در امان نخواهند بود.

در خراسان رضوی نیز هواداران سازمان مجاهدین با نصب عکس مریم رجوی و شعار مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی خواسته های برحقشان را به تصویر کشیدند.

در خوزستان نیز هواداران دلیر مجاهدین با بلند کردن دستنوشته هایشان در این شهر که شعارهایی علیه خامنه‌ای ولی فقیه درمانده و سپاه پاسداران تروریستش بر آنها نقش بسته بود و همچنین دیوار نویسی با این شعار که سزای این رژیم سیل آتش است، دل شب را شکافتند و نور امید به فردای روشن را تاباندند.