728 x 90

فعالیت‌های کانون شورشی و هواداران مجاهدین به‌ مناسبت روز ۱۳آبان و فراخوان به تشکیل کانون‌های شورش-آبان ۹۸

فعالیت های تبلیغی کانونهای شورشی در شهرهای میهن
فعالیت های تبلیغی کانونهای شورشی در شهرهای میهن

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین بر تلاشهای خود در آبان ماه افزوده و با فعالیت‌های تبلیغی خود هر چه بیشتر فضای ارعاب رژیم ساخته را در هم کوبیده و فضای سرزندگی و شور یک خلق تحت ستم را در اقصی نقاط ایران این زیباترین وطن به نمایش گذاشتند و این پیوندی است عمیق با خلقهای بپا خاسته عراق و لبنان که زدودن هر گونه دخالت رژیم آخوندی را در کشورهای خود با سنگین‌ترین بها و فداکاریهای بی‌نظیر، اراده کرده‌اند.

و این حرکت ها نوید پیروزی مردم ستمدیده ایران و عراق و لبنان بر اهریمن و اختاپوس آخوندی را گواهی می‌دهد.

تهران- اتوبان ساوه کانون شورشی ۳۱۳

نصب بنر خواهر مریم با شعار: با مریم رجوی می‌توان و باید ایرانی نو بسازیم.

تهران- اتوبان ساوه کانون شورشی ۲۰۰

نصب بنر مریم با شعار: با مریم رجوی ایران را پس می‌گیریم.

آذربایجان غربی- اتوبان ساوه کانون شورشی ۸۸۸

اردکان- اتوبان ساوه کانون شورشی ۶۴۳

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: با تکثیر و ترکیب کانون‌های شورشی یکانهای ارتش آزادی بپا می‌کنیم.

 

مشهد- کانون شورشی ۱۲۷

بنر مسعود رجوی با شعار: کانون‌های شورشی عامل استمرار قیامها و تضمین پیشرفت و پیروزی آنهاست

مازندران- کانون شورشی ۹۱۸

بنر مسعود رجوی با شعار: کانون‌های شورشی را در مدارس گسترش بدهید.

همدان- کانون شورشی ۸۶۰

نصب پوستر رنگی بزرگ مریم رجوی روی دیوار با شعار - مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید آبان۹۸

 

فومنات

مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید آبان۹۸

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست آبان۹۸

مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است آبان۹۸

زمانی است که از اعتراضها می‌توانید قیامهای بزرگ شما و ارتش قیام و ارتش آزادی جهان را به روز آزادی ایران تبدیل کند

۱۳آبان روز دانش‌آموز را گرامی میداریم

 

تهران

مریم رجوی: برای استمرار قیامها و برای آزادی ایران از اشغال آخوندها به پا خیزید آبان۹۸

 

گیلان و رشت

مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است آبان۹۸

 

قم

مریم رجوی: می‌توان و باید هر مدرسه را یک کانون شورشی کنیم آزادی و پیروزی در دستان شماست کانون‌های شورشی را در مدارس گسترش دهید درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است آبان۹۸

کرج

مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است آبان۹۸

مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنیم

 

اصفهان

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست

درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است آبان۹۸

آزادی و پیروزی در دستان ماست آبان۹۸

شهر کرد

قزوین

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست آبان۹۸

 

گلستان-کانون شورشی ۷۲۱

‌مریم رجوی: برای استمرار قیامها و بهای آزادی ایران از اشغال آخوندها برخیز. درود بر رجوی مرگ بر استبداد

آذربایجان شرقی-کانون شورشی ۱۵۶

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای آبان۹۸

خوی-کانون شورشی ۱۱۴

مرگ بر خامنه‌ای آبان۹۸

زنجان

مرگ بر خامنه‌ای آبان۹۸

گرامی باد یاد و راه شهیدان لیبرتی زنده باد مجاهدین خلق درود بر ررجوی آبان۹۸