728 x 90

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در هفته ۳۰مهر - معرفی مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

۳۰مهر -کرج -  فعالیت  کانونهای شورشی در شهرهای میهن - مهر ۹۸
۳۰مهر -کرج - فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن - مهر ۹۸
  • فعالیت کانون‌های شورشی به‌ مناسبت هفته معرفی مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران.
  • اعضای کانون‌های شورشی با انجام فعالیت‌های تبلیغی در شهرهای میهن ۳۰مهر را گرامی‌داشتند.

چهار تن از زنان دلیر عضو کانون‌های شورشی تهران در یک اقدام جمعی پوسترهای مریم رجوی را برافراشته و شعار دادند «مریم مهر‌تابان می‌آریمت به تهران، مریم مهر‌تابان می‌آریمت به تهران».

هم‌چنین سه تن از اعضای بی‌باک کانون‌های شورشی تهران، ضمن سر دادن شعار «دموکراسی آزادی با مریم رجوی»، تصاویر رئیس‌جهمور برگزیده مقاومت ایران را با علامت پیروزی بر دستهایشان برافراشتند.

 

اعضای یکی از کانون‌های شورشی نیز در دماوند، پلاکاردی حاوی شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی و تصویر مریم رجوی را برافراشتند.

اعضای شجاع کانون‌های شورشی در نقطه دیگری از تهران نیز با بلند کردن تراکتهای «۳۰مهر مبارک – ایران اشرف آزادی» و پوستر رنگی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، سالروز معرفی مریم رجوی را تبریک گفتند.

در کرج نیز جمعی از اعضای کانون‌های شورشی این شهر اقدام به بلند کردن بنر مریم رجوی و تراکتهایی با مضمون « ایران آزاد با مریم رجوی – مریم رجوی انتخاب ما»، ۳۰مهر را تبریک گفتند.

 

 

 

دو تن از زنان دلیر عضو کانون‌های شورشی نیز در پارک چیتگر تهران پوسترهای بزرگی از مریم رجوی را بر دست افراشتند. پوسترهای یاد شده حاوی زیر نویس «ایران آزاد با مریم رجوی» بودند.

کانون‌های شورشی در کرج، با نصب ۸پوستر رنگی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران که زیر آنها جمله « مریم رجوی الگوی پایداری و مقاومت در برابر دیکتاتوری آخوندی» برجسته شده بود، این روز تاریخی را گرامی‌داشتند. اعضای کانون‌های شورشی کرج مشابه همین پوسترها را با شعار « دموکراسی آزادی با مریم رجوی» را در اماکن مختلف نصب کردند.

در اصفهان نیز اعضای کانون‌های شورشی اصفهان نیز در گرامی‌داشت ۳۰مهر، اقدام به نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس «سی مهر سالروز معرفی خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مبارک‌باد» کردند.

 

در تهران نیز پوستر رنگی مریم رجوی با زیرنویس انتخاب ما مریم رجوی، نصب شد.

یکی از اعضای کانون‌های شورشی اهواز نیز پلاکارد «مریم رجوی: شهرهای شورشی در تب‌و‌تاب قیام برای آزادی و عدالتند» را برافراشت.

در کرج نیز بادکنکهای هیدروژنی که بر آنها کلمات ایران مریم آزادی نوشته شده بود و پوستر مریم رجوی را حمل می‌کردند، توسط کانون‌های شورشی، به هوا فرستاده شدند.

 

در تهران نیز بادکنک هیدروژنی که بر ‌آن شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی نوشته شده بود توسط یکی از اعضای کانون‌های شورشی به هوا فرستاده شد.

شعارهای «دموکراسی آزادی با مریم رجوی – ایران مریم آزادی – ۳۰مهر سالگرد انتخاب مریم رجوی به رئیس‌جمهوری مبارک – ایران رجوی رجوی ایران – ایران آزاد با مریم رجوی» در تهران، ابهر، اصفهان و کرج، توسط دلیران عضو کانون‌های شورشی دیوارنویسی شد.