728 x 90

فضحیت تن ندادن حکومت آخوندی به قرنطینه از زبان رسانه‌های حکومتی

کرونا در ایران
کرونا در ایران

فضحیت تن ندادن حکومت آخوندی به قرنطینه و خشم و انزجار عمومی از بی‌تفاوتی نسبت به سلامت مردم به حدی است که روز سه‌شنبه ۱۹فروردین ۹۹ روزنامهٔ حکومتی همدلی نوشت: اکنون این باور در افکار عمومی مطرح است که «دولت در دوراهی بین سلامت مردم و امنیت خودش، امنیت را انتخاب کرده است».

روزنامهٔ ‌ حکومتی جهان صنعت نیز در همین روز نوشت: جان انسان‌ها اولویت اول دولت نیست. اقدام دولت که ممکن است به مرگ گله‌ای مردم منجر شود از سرگیری کسب و کارهاست. این سیاست اگر چه از نظر اقتصادی به نفع دولتهاست، اما مردم زیادی را به کام مرگ می‌کشاند... اقدامات کنونی دولت باعث شیوع بیشتر کرونا می‌شود.

 

روزنامه آفتاب یزد رژیم روز سه‌شنبه نوشت: ابهری، کارشناس حکومت با هشدار به این‌که «آثار شوم رفع قرنطینه چند روز دیگر مشخص خواهد شد» گفت: مدیران ارشد با شم اقتصادی و بازاری این حرکت را انجام می‌دهند و اصلاً سلامت مردم برای آنها اهمیتی ندارد.‌